„Spolek za čtyři roky svého působení pořádal nebo spolupořádal celou řadu akcí. Nastudoval čtyři divadelní hry, které uvedl celkem ve více než dvaceti  představeních. A to nejen v Nezdicích samotných, ale i v Kokořově, Dolanech, Chudenicích, Klatovech, Švihově, Merklíně, Hrádku u Sušice nebo Nebílovech. A pak tu byly dětské dny, neckyády, strašidelné noci, drakiády, mikulášské nadílky, kostýmové tancovačky. Spousta legrace, radosti a nevázané recese,“ informuje principálka Ilona Přibáňová. Všechny tyto akce zajistila převážně členská základna, která má  34 členů. A to 14 žen, 13 mužů a pak mládež do 18 let – 3 dívky a 4 chlapce. Nejstaršímu členovi je více než 60 let, nejmladšímu letos budou dva roky. Celkem 31 členů je z Nezdic, tři jsou přespolní či přechodně se v Nezdicích zdržující. Přibližně každý sedmý obyvatel Nezdic je členem tohoto  spolku. Kromě toho mají Tradeáši v Nezdicích i hodně příznivců, mnozí z nich si tak mohli díky ochotníkům ověřit své herecké  a dokonce i hudební nadání na prknech, která znamenají svět. I v letošním roce se mohou diváci a příznivci těšit na nové divadlo, které herci uvedou v létě o pouti na přírodní scéně v Nezdicích. Ochotníci teď mají i své vlastní  webové stránky, které najdete na adrese http://tradeasi.ic.cz/.  ⋌