„Tolsťák prošel několika různými etapami. Většinou je mezi klatovskou veřejností zapsán jako škola sportovní, což platilo až do roku 2001. Tehdy existence sportovních tříd na naší škole skončila. Nepřestali jsme sport ale dělat úplně, ještě mnoho let poté jsme měli rozšířenou výuku tělesné výchovy, děti na druhém stupni mohly mít až pět hodin tělesné výchovy a bylo to součástí výuky. Po změně financování školství v roce 2019 přestalo být možné platit tzv. nepovinné předměty, u nás právě hodiny tělocviku,“ uvedl ředitel školy Vítězslav Šklebený.

Ani tak ale není sport na škole opomíjen. Díky vzdělávací oblasti výchova ke zdraví mají jednu hodinu tělocviku navíc žáci osmých a devátých tříd. Současně se snaží udržet různé sportovní kurzy – cyklistický, lyžařský, turistický, vodácký. Samozřejmostí je také účast na vědomostních, uměleckých i sportovních soutěžích či olympiádách, kdy se může nyní škola pyšnit čerstvým úspěchem. „Děvčata ve florbale postoupila na krajské finále a kluci z prvního stupně rovněž,“ poznamenal s radostí ředitel.

Demolice hotelu Enzian v Železné Rudě.
Na hotel Enzian v Železné Rudě najely bagry, z dalšího hotelu budou apartmány

Škola zaznamenala i stavební změny, a to především v posledních letech. „V roce 2015 bylo dokončeno několik etap během nichž byla škola zateplena, změnila se i barva, měnila se okna i střecha, takže máme ve škole výrazně lepší tepelný komfort, což se projevilo i na snížení nákladů na energie. Uvnitř postup-ně upravujeme učebny, kde měníme podlahy, osvětlení, nábytek,“ sdělil Šklebený.

Jde o velkou školu a na počet žáků si nemohou stěžovat. „Školu navštěvuje přes 660 dětí, což je v průměru 26 žáků na jednu třídu, čili máme téměř z každého ročníku tři třídy. Máme i 11 asistentů pedagoga, kteří jsou dětem ku pomoci,“ dodal na závěr ředitel.