Bude se tam totiž konat taktické cvičení jednotek integrovaného záchranného systému Klatovy zaměřeného na likvidaci uniklé nebezpečné látky a evakuaci obyvatelstva ze zamořeného prostoru (evakuace se bude týkat jen ZŠ Tolstého). „Upozorňujeme obyvatele města, že během cvičení dojde k simulaci úniku otravné látky kouřem a zároveň i ke spuštění elektronické veřejné poplachové sirény s informací o úniku nebezpečné látky, umístěné na objektu zimního stadionu. Během cvičení bude omezen provoz na přístupových komunikacích v okolí zimního stadionu a ZŠ Tolstého," informoval tajemník klatovské radnice Milan Jarošík.