Tvrz kdysi stávala na skalnatém ostrohu, který vybíhá z blízké výšiny, tak že jediný pohodlný přístup je z východní strany, kde byla od okolního terénu oddělena částečně dochovaným šíjovým příkopem. Byla postavena pravděpodobně začátkem 14. stol. Dluhomilem z Velhartic. Poté ji získal Půta Švihovský z Rýzmberka a od r. 1544 byla tvrz opuštěná. Do dnešní doby se zachovaly zbytky zdiva čtyřbokého paláce s kruhovou baštou. Zříceniny tvrze jsou volně přístupné.