Věž i název je pozůstatkem kostela svatého Wolfganga a je počeštěnou zdrobnělinou jména Wolfgang. Svatý Wolfgang byl původně biskup v bavorském Řezně, který se zasloužil o šíření křesťanství v tehdejších Čechách. Pověst praví, že Wolfgang šel v roce 973 pěšky z Řezna do Prahy vysvětit prvního pražského biskupa Dětmara a při zpáteční cestě se zastavil na návrší u Chudenic, kde přenocoval a založil kostel. Historicky je kostelík doložen v roce 1650, v letech 1722 – 1725 byl Františkem Josefem Černínem vystavěn nový kostel dle návrhu architekta Maxmiliána Kaňky.

Až roku 1897 byla zřízena nynější kaple při věži. V ní se ukazuje skála, na které sv. Wolfgang stál, když se loučil s Chudenickým lidem. V kameni je možno spatřit otisk stopy i důlek po biskupské berle a přisuzují se mu též léčivé účinky. Pod kaplí se nachází kamené lůžko, o němž se traduje, že na něm sv.Wolfgang přespával. Oltářní obraz sv. Wolfganga žehnajícího městečku Chudenice malovala hraběnka Františka Černínová. Věž byla v roce 1845 zvýšena na 45 metrů, změněna do současné podoby (inspirací byla údajně Černá věž v Klatovech) a upravena jako rozhledna. Na vrchol věže vede 138 schodů. U paty věže je vstup do kapličky, kde je možné sestoupit po schodech až ke skále, na které je postavena. Kámen má údajně léčivé účinky. Jedna z pověstí praví, že pokud se prasklina v jeho hmotě zvětší natolik, že jím projde těhotná žena, otevře se cesta pro pekelné síly.

Ve květnu a červnu je otevřeno v úterý až v neděli od 9 - 12 hodin a od 13 - 17 hodin.Poslední prohlídka 15 minut před koncem otevírací doby. Za špatného počasí rozhledna uzavřena.

Pietní akt v Hlavňovicích.
V Hlavňovicích vzpomněli na zastřelenou Marušku Klímovou