Kaplička stojí v lese už od konce 19. století, nechal ji tady postavit tehdejší majitel panství Gustav Schreiner po předčasné smrti své osmnáctileté dcery Hildy. Kaple byla zasvěcena její patronce, svaté Hildegardě a byla postavena na místě, kde si dcera majitelů jako dítě ráda hrávala. Po 2. světové válce v rámci vysídlení Sudetských Němců na základě Benešových dekretů byla nucena odejít i rodina Georga Schreinera, posledního vlastníka panství v Horním Staňkově. Lesní pozemky byly přídělovou listinou z července 1949 převedeny do vlastnictví tehdejších Československých státních lesů. Následně byla kaple sv. Hildegardy byla přidělena do vlastnictví Antonína a Amélie Javorských z Horního Staňkova. Počátkem 60. let nastalo chátrání kaple - byl zničen a zcizen inventář, časem se propadla střecha a klenutý strop. Postupem času zbylo z kaple jen torzo obvodových zdí. V létě roku 2014 začala lesní správa Železná Ruda v jednání s paní Evou Jiráskovou, vnučkou manželů Javorských a nynější majitelkou kaple a pozemku pod ní. Stavba i pozemek se na základě darovací smlouvy staly v roce 2016 majetkem státu a byly zahájen kroky pro obnovu zničené kaple. Na obnově kaple se podíleli také současní obyvatelé osady Horní Staňkov, kterým se podařilo sehnat historické materiály a fotografie původní stavby. Vlastní stavba byla zahájena v květnu a dokončena v červenci roku 2017.O nový inventář kapličky se postaral místní, který udělal do kaple svatou Hildegardu a oltář. (zdroj: Zničené kostely, Velhartice)