Svou rozlohou odpovídá běžné středověké tvrzi a bývá také považován za předsunuté opevnění Švihova, který stojí nedaleko. Hypotézu o tvrzi podporuje existence rozsáhlé plochy, která byla hospodářským zázemím. Je také možné, že původně předsunuté opevnění využil méně významný šlechtic k výstavbě svého sídla. Historie zříceniny je však doposud nejasná. Od 16. století byl ponechán svému osudu a chátrá. Základna tvrze měla rozměry 18 x 14 metrů a byla chráněna příkopem. Ten je nyní z části narušen blízkým lomem. Ve stěně lomu byl v roce 1992 nalezen pravěký pazourkovitý úštěp. Toto je důkazem osídlení místa už v prehistorických dobách.

Zbytky hrádku najdete na zalesněném kopci, odkud je krásný výhled na řeku Úhlavu. Ze Švihova jděte po červené turistické značce, která vás k hrádku dovede.