Většinu cesty se vám otevírají nádherné výhledy na Šumavu. Na severu se můžete podívat například na Velký a Malý Ostrý nebo Jezerní horu a východním směrem uvidíte město Klatovy s Klatovskou hůrkou. Výchozím bodem pro delší výlet je Tajanov, kde před vsí najdete sochu sv. Jana Nepomuckého. Malý kostel je po opravě, byl postaven v novorománském slohu. Zdejší tvrz s kruhovým příkopem zcela zanikla, stávala ve středu obce před hlavní křižovatkou vpravo. Ze vsi se klikatí polní cesta a v nedalekém lese je odbočka k mohylám na Husíně. Ta vás za lesem dovede zpět na červenou. V osadě Dupanda je rozcestí. Odtud jdete po zelené do Tupadel. Před vsí vpravo od cesty jsou nepatrné zbytky tvrziště. Najdete ho za prvním domem po pravé ruce na severním okraji lesíku. Tvrz vznikla někdy v polovině 14. století, v polovině 16. století byla již pustá. Zachovalo se z ní místo s drobnými zbytky zdiva, ale doposud obklopeném valem a příkopem.

Na návsi u mostu přejdete přes potok a na konci obce odbočíte vpravo na lesní cestu. Po 200 metrech vcházíte do lesa a to už uvidíte první skálu. Tupadelské skály jsou od roku 1967 přírodní památkou s rozlohou 0,48 ha. Jedná se o skupinu vodní a větrnou erozí vypreparovaných buližníkových skal do bizarních skupin. Buližník je velmi tvrdý a odolává na rozdíl od okolních hornin erozím. Tyto nápadné, oproti okolí vystupující skalní partie jsou zpravidla nazývány kamýky. Nejvyšší útvary jsou až 15 metrů vysoké. Mimo jiné najdete skalní okno či mechový vodopád. Domov tu našlo i několik druhů kapradin. Protože z Tupadel je to na skály po zelené, jen co by kamenem dohodil, je to výlet vhodný i pro děti.