Dnešní historické téma věnujeme dalšímu ze spolků působících v Klatovech, který není až tak známý. I v dobách své největší slávy totiž působil ve stínu mnohem větších organizací stejného zaměření, jako například Sokola nebo Dělnických tělovýchovných jednot. Tím spolkem je Orel. A o něm jsme si povídali s archivářem Vlastivědného muzea  Dr. Hostaše v Klatovech Janem Jirákem.

Historie Orla je velice zajímavá. V podstatě dost netradiční, protože na rozdíl od jiných spolků se velice těžko dá určit datum jeho vzniku. Orel totiž vznikal jakousi postupnou vlnou, která vycházela z touhy po zřízení tělovýchovné organizace v rámci katolických společenstev. Nejprve se objevilo množství tělocvičných katolických spolků, které se postupně spojovaly. Jako jeden z prvních bývá uváděn spolek při jednotě Katolických tovaryšů, který vznikl v Praze v roce 1896. Ke sjednocení všech tělocvičných katolických spolků došlo v roce 1909, kdy oficiálně vznikl i název celé organizace – Orel. Výrazný podíl na vzniku organizace a na jejím fungování měl Msgre. Dr. Jan Šrámek, významná osobnost moderních českých dějin. Největší členskou základnu měl Orel od počátku na Moravě, kde měli lidé odjakživa blíže ke katolické církvi než v Čechách. Organizační struktura Orla se nakonec podobala Sokolu, tzn. jednotlivé jednoty vytvářely tzv. župy.

Orel neměl v Čechách, stejně tak v Klatovech, vůbec jednoduchou pozici. Členové Orla se výrazně angažovali pro podporu myšlenek rakousko-uherské monarchie a důrazně se vyslovovali proti husitskému hnutí, což Klatovy, jakožto jedno z měst dle husitů vyvolených, nesly dosti nelibě.

První myšlenky o tom, že by se v Klatovech mohla zřídit pobočka Orla, se objevují na konci první dekády 20. století. K realizaci tohoto počinu došlo až po první světové válce. Klatovská pobočka katolické organizace Orel byla založena v roce 1922. Přípravný výbor se sešel na 1. máje 1922 a sestavil ohlášení o úmyslu založit v Klatovech jednotu Orla. Následně putovalo ohlášení na zemský úřad, který na konci července 1922 svým výměrem povolil vznik klatovské jednoty. Ustavující valná hromada, která nabrala mnoho členů, se konala na svátek sv. Václava. Ostatně hnutí Orel se k památce tohoto světce velice hlásilo.

Celý článek si přečtete ve čtvrtečním Klatovském deníku