K této příležitosti připravilo science center Techmania v Plzni, instituce neformálního vzdělávání, dárek pro všechny občany okresu Klatovy. Návštěvníci z Klatovska obdrží v den své návštěvy v plzeňské techmánii propagační regionální suvenýry typu klíčenek, map a hlavolamů.

Josef Thomayer (1853 – 1927) byl jedním ze zakladatelů české lékařské vědy. Vzdělání získal na gymnáziu v Klatovech, díky němuž mohl započít svou kariéru proslulého lékaře a uznávané autority v oblasti vnitřního lékařství. Velký vliv měl na dalšího významného klatovského studenta, svého blízkého přítele, Emila Frídu. Byl to údajně právě Thomayer, kdo přiměl budoucího klasika české literatury k používání pseudonymu „Jaroslav Vrchlický.“ Sám byl ve své době uznávaným spisovatelem, publikujícím pod pseudonymem R. E. Jamot. Od roku 1954 je po něm pojmenována Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze.

„Cílem akce je připomenout Josefa Thomayera jako významnou osobnost okresu Klatovy a napomoci tomu, aby 158. výročí narození slavného lékaře neupadlo v zapomenutí. Snahou Techmanie je zároveň poukázat na fakt, že vědci, objevitelé a vynálezci jsou všude kolem nás a je s nimi spjato prakticky každé město či region naší republiky,“ informoval mluvčí Tomáš Moravec. Akce trvá do 27. března 2011.