To jsou jen některé výjevy, které jsou součástí gotických nástěnných maleb v kostele svatého Mořice na Mouřenci u Annína.

Kostel s kostnicí se nachází na vršku nad řekou Otavou u obce Annín, která je proslavena svou dodnes fungující sklárnou. Osada pod vrchem Mouřenec leží asi 12 kilometrů jižním směrem od Sušice. Z vršku Mouřence máte okolní krajinu jako na dlani a dohlédnete i na hrad Kašperk. Kostel svatého Mořice patří mezi nejstarší a nejvýznamnější církevní památky v jihozápadních Čechách. Byl postaven kolem roku 1220 v pozdně románském stylu. Později byl goticky a barokně upraven. Za minulého režimu ztratil svůj význam, přestal sloužit věřícím, chátral a lidé ho postupně zdevastovali. Díky finanční sbírce německých rodáků a českého státu se na počátku 90. let dočkal záchrany. Při nákladné rekonstrukci byly náhodně objeveny vzácné gotické fresky ze 14. století. Před dvaceti lety byl kostel znovu vysvěcen. Od té doby se zde konají česko-německé bohoslužby a další duchovní, kulturní a vzdělávací akce. V kostele se dochovala křtitelnice ze 13. století, věž zdobí gotický zvon z roku 1329. Součástí mouřeneckého areálu je i barokní kostnice, ve které bylo uloženo několik tisíc kosterních pozůstatků.

Místní legenda vypravuje, že za švédských válek lidé v kostele sv. Mořice zazdili monstranci, protože ji nechtěli ze svatostánku odnášet. Jenže všichni, kdo o úkrytu věděli, zahynuli. Monstranci nikdo nemohl najít, dokud se jednomu zbožnému člověku úkryt ve snu nezjevil.