Zviditelnit město Švihov a nabídnout jeho návštěvníkům i turistům další možnosti využití volného času v tomto regionu chce vedení tamní radnice. Proto za podpory přeshraničního dispozičního fondu Cíl 3 byla vybudována naučná stezka, která má turistům představit město, jeho historii a památky.

„Naučná stezka má ve městě deset zastavení, a to u objektů ať už architektonicky cenných či zajímavých, jako je vodní hrad, hřbitovní kostel, kostel sv. Václava a další. Některé tabule upozorňují také na přírodní katastrofy a povodně, které naše město výrazně zasáhly,“ říká starosta Švihova Václav Petrus.
Dalších deset tabulí je umístěno v okolí města.

„Zde návštěvníky upozorňujeme na přírodní zajímavosti, kterými jsou například přírodní rezervace Běleč, přírodní památka stará Úhlava, kokšínský hrádek, hradiště Tuhošť, ale i památky, jako je třeba zámek Červené Poříčí. Zdejší krajina je hodně členitá a bohatá na různé výhledy i zajímavosti, které chceme návštěvníkům prostě ukázat. Máme v našem regionu co nabídnout. Teď už dokonce mají návštěvníci města i kde posedět, kde se najíst, popřípadě kde se ubytovat. Služby v tomto směru se zlepšují a to nás těší,“ pokračuje Petrus.

Trasa je dlouhá 26 kilometrů. Město Švihov na projekt naučné stezky dostalo z dispozičního fondu dvacet tisíc eur. Celkové náklady činily 650 tisíc korun a město se na projektu podílelo 20 %.

Slavnostního otevření stezky se v sobotu 20. června v 10.30 hodin u brány hradu Švihova zúčastní i zástupci partnerské obce Traitsching.

„To proto, že na všech informačních cedulích na naší stezce budou odkazy na stezku v Traitschingu a naopak, Němci budou odkazovat na stezku ve Švihově na své naučné stezce, kterou také budují,“ dodal místostarosta města Jiří Unger.

Do Švihova přijíždí stále více lidí, mnozí si dokonce začínají region vybírat i jako cíl pro své dovolené.

„Proto jim chceme nabídnout něco více než jen hradní areál. To proto, aby měli opravdu důvod ve Švihově zůstat. Jsme tu dobře položeni v blízkosti Klatov, Chudenic a Přeštic,“ pokračuje starosta.