Dnešní zastávka seriálu U vás na návštěvě byla ve Svéradicích, kde jsme si povídali se starostou obce Václavem Duškem (na snímku) nejen o tom, co se v obci podařilo, ale i o životě tamních spolků a podobně.

Co se ve vaší obci v poslední době povedlo?

Obec Svéradice se v tomto volebním období vydala cestou investic, a tak za pomoci dotací připravuje projekty, které budou, alespoň doufám, ku prospěchu celé obce. Podařilo se dokončit akci „zateplení kulturního domu a pořízení nového nízkoemisního zdroje". Vzhledem k tomu, že se proces přidělení dotace trochu protáhl, bylo i výběrové řízení a jejího vyhodnocení posunuto, a tím se posunul i konečný termín realizace. Naštěstí nám přálo počasí a mohlo se pracovat prakticky až do Vánoc. První zkoušky nového plynového topení se uskutečnily 18. prosince a hned poté přišla na řadu kolaudace celého díla. Celkové náklady činily 4,4 milionu korun, z toho jsme dostali z Operačního programu životního prostředí částku 2,8 milionu korun. Podařilo se dokončit dílo, které možná mělo své odpůrce, ale v konečném důsledku je to pro obec přínos, a to jak z estetického hlediska, kdy se vylepšil vzhled celého objektu, tak i praktického, kdy starou nefunkční kotelnu nahradila moderní, automatická, s minimálním nárokem na obsluhu. I náklady na topení nebudou tak drastické. To však nebyla jediná akce…

Z různých důvodů se nám protahuje akce, která se začala připravovat už minulé volební období, a to je rekonstrukce hráze Mlýnského rybníka a jeho odbahnění. Na toto se připravovaly souběžně dva projekty. Zatímco odbahnění rybníka má už územní rozhodnutí i stavební povolení, druhý projekt, rekonstrukce hráze, je momentálně ve fázi, kdy máme územní rozhodnutí a o stavební povolení je zažádáno. Koncem loňského roku jsme poslali na Státní fond životního prostředí žádost o dotaci. O její schválení či neschválení se bude jednat až v červnu. V kladném případě by se samotné práce na tomto projektu měly rozběhnout už během srpna, protože jsou zde přísná kritéria ze strany ochranářů přírody. Rybník se může vypustit pouze v určeném období a limitována je i samotná doba odbahnění. Celkové náklady se budou pohybovat kolem částky devět milionů korun a naše obec by se měla podílet částkou v maximální výši tři miliony korun.

Pro letošní rok chystáte ve Svéradicích velkou akci. Prozradíte, o co půjde?

Hlavní akcí letošního roku budou oslavy 750 let od první písemné zmínky o naší obci. V jejich rámci proběhne i setkání rodáků. Tato akce se uskuteční v sobotu 21. června a celý program bychom rádi uspořádali na návsi. Připravujeme bohatý kulturní program, ve kterém nebude chybět vystoupení mažoretek, skupiny historického šermu, pěveckého souboru Prácheň, ale i tří různých hudebních souborů, a na závěr se pak bude konat v sále kulturního domu taneční zábava. Na památku této události bude před kapličkou sv. Anny instalována pamětní deska a v rámci programu proběhne její slavnostní odhalení. Pro návštěvníky bude připravena i publikace o Svéradicích a různé upomínkové předměty. Rádi bychom, aby tyto oslavy proběhly v důstojném a slavnostním prostředí, aby všichni účastníci měli na co vzpomínat.

Obec Svéradice připravuje pro rok 2015 ještě jeden velký projekt, který chceme věnovat naší mládeži a sportovcům. Připravuje se projektová dokumentace nového multifunkčního hřiště, které vyroste na současném parkovišti u fotbalového hřiště. Nedílnou součástí tohoto projektu bude i výstavba nových fotbalových kabin, které nahradí stávající, několik let již nevyhovující objekt. Smyslem tohoto projektu je v prvním případě pokusit se přitáhnout naši mládež ke sportování. Ve druhém případě chceme vybudováním nového technického zázemí pro sportovce splatit dluh našim fotbalistům, kteří v minulosti dělali a vlastně i teď dělají naší obci pozitivní reklamu.

V plánu máte ale i další investice a plány. Co chystáte?

Současně obec investuje také do různých rekonstrukcí, jako byla oprava kapličky sv. Anny na návsi. V letošním roce to bude ještě rekonstrukce tělocvičny a zázemí mateřské školy (250000 Kč) a některé drobné úpravy v kapli sv. Bartoloměje na vrchu Kostelík. V následujících letech plánujeme investici na revitalizaci vrchu Kostelík, ze kterého bychom rádi udělali vycházkovou, v rámci obce „chráněnou"zónu", která by sloužila k odpočinku a k výhledu na šumavské vrchy.
V tomto roce jsme zakoupili také 40 kusů nových židlí do sálu kulturního domu a začali jsme tak jejich pozvolnou obměnu, ve které chceme pokračovat i v dalších letech. Protože cena jedné židle je zhruba 1800 korun za kus, rozhodli jsme se, že každoročně uvolníme zhruba 70 tisíc korun a budeme nakupovat 40 až 50 židlí, protože jednorázově by to znamenalo uvolnit z rozpočtu 350 tisíc korun, a to by v nabitém rozpočtu bylo náročné.

Jak jste na tom v obci s kulturním životem a spolky?

Máme zde velice aktivní kulturně-sportovní komisi, která pracuje pod vedením zastupitelky Blanky Vlčkové a má naplánované akce na celý rok. Jsou to například různé besedy se zajímavými lidmi, které se pořádají dvakrát do roka. Například loni v dubnu na Pavla Pavla ze Strakonic dorazilo téměř 50 lidí. Teď v dubnu proběhne na „čarodějnice" lampionový průvod, jehož tradici jsme obnovili v loňském roce a premiérově přišlo skoro 70 účastníků, dětí i rodičů. Jsou připraveny opět dva rodinné cyklovýlety do okolí Svéradic, jeden na květen a druhý na září. V červenci je pak v plánu akce pro malé děti „týden pod stanem". Jde o stanování v areálu fotbalového hřiště spojené s výlety do okolí a různými hrami, pořádané v součinnosti našeho úřadu, fotbalovým klubem a mysliveckým sdružením. V říjnu se pro děti i hravé dospělé uskuteční drakiáda spojená s různými soutěžemi o ceny. Koncem listopadu a na začátek adventu je opět v plánu slavnostní rozsvícení vánočního stromu, které je spojené s hudebním vystoupením Volného sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů a konzumací svařeného moravského vína. Na čas vánoční je pak připraven tradiční vánoční koncert, na kterém v posledních letech pravidelně vystupuje pěvecký soubor Velkobor.

Ve čtvrtečním Klatovském deníku bude celá strana věnována Svéradicím.