Zhruba ve 12 hodin přijede na klatovské náměstí Míru Svatováclavská jízda v čele se sv. Václavem, kterého přivítá starosta města Rudolf Salvetr.
„Sraz všech koní i s kočáry je plánován v 10. 00 hodin na zadní návsi ve Svrčovci. Trasa jízdy je již pevně stanovena. Vyjede se hromadně v 10.45 hodin směrem na Husín přes cyklotrasu č. 38 do Tajanova, dále kolem plaveckého bazénu ulicí Dr. Sedláka, přes most na Koldinovu ulici a dále ulicemi Masarykovou, Kollárovou na Plzeňskou a z té se poté Pražskou zatočí na náměstí v Klatovech,“ informovala místostarostka města Klatovy Věra Tomaierová.

Spodní část klatovského náměstí bude během pondělí vyhrazena pro stání koní s povozy. Odjezd z náměstí se předpokládá ve 13.30 hodin po stejné trase. Upozorňujeme také všechny majitele koní na nutnost splnění Veterinárních podmínek pro svody a veřejná vystoupení koní. Zároveň žádáme všechny účastníky silniční dopravy o velkou ohleduplnost. Doporučujeme motoristům, aby se 28. 9. v době mezi 11.00 a 12.00 hodinou této trase vyhnuli,“ pokračuje Věra Tomaierová.