Hlavní diskutovanou otázkou u rozpočtového výhledu byla u zastupitelů i ze strany veřejnosti v hledišti sušického kina stavba nové sportovní haly.

Proti zahrnutí výstavby nové sportovní haly do rozpočtového výhledu byl zejména Karel Janda (Nezávislí ze Sušice). „Priority rozpočtového výhledu vidím jinde, než ve stavbě sportovní haly. Jsou zde otázky zdravotní péče, dopravní obslužnosti, navíc se nekonala odborná debata ohledně umístění haly,“ uvedl mimo jiné Janda s tím, že si nechal od jednoho ze spoluautorů územního plánu města zpracovat rozbor ohledně plánovaného umístění haly v lokalitě Na Hrázi. „Jde o nevhodné území pro stavbu sportovní haly, je to lokalita určená podle územního plánu pro klidné bydlení,“ citoval ze zprávy Janda. Plánované umístění nové haly kritizovala i Andrea Staňková (ANO), ze strany veřejnosti pak zazněla otázka ohledně potřebnosti nové haly.

„Nesouhlasím s tím, že by obyvatelé Sušice nepotřebovali novou sportovní halu,“ reagoval Jan Staněk (ODS) s tím, že současný sportovní hala u gymnázia je už ve zcela nevyhovujícím technickém stavu. „Pokud jde o umístění nové haly, vzdálenost od centra je stejná jako u staré haly. Pokud by šlo o klid obyvatel, je to v sousedství technických služeb, což je podstatně větší zátěž než sportovní hala. Podle mých zkušeností je osmdesát procent sportovních hal v republice situováno podobně v zástavbě, v sídlištích. A od obyvatel dané lokality jsem nezaregistroval jedinou námitku,“ shrnul,“ Staněk.

Potřebu nové sportovní haly vnímá i Pavel Hais (Piráti). „S místem bude problém vždy, ať ji postavíme kdekoli, někomu se to pokaždé líbit nebude,“ konstatoval.

Na závěr diskuze podal Janda protinávrh schválit rozpočtový výhled vyjma sportovní haly, pro však byli pouze dva z jedenadvaceti zastupitelů. Původní návrh rozpočtového výhledu pak zastupitelstvo schválilo většinou 19 hlasů, proti byli Janda a Milena Stárková (ČSSD).

Stárková pak hlasovala i proti rozpočtu města na rok 2019 s tím, že má problém s v něm plánovaným doplatkem města na nepřetržitý provoz chirurgické ambulance v sušické nemocnici. „to by měl platit provozovatel,“ konstatovala. Vadilo jí také, že do rozpočtu nebyla zahrnuta rekonstrukce ulice V Drahelinkách a náklady na „rozjezd“ stavby sportovní haly. Stejně jako u rozpočtového výhledu pak proti rozpočtu na rok 2019 hlasoval rovněž Janda, pro bylo 18 z dvaceti přítomných zastupitelů. Schválený rozpočet počítá s příjmy ve výši zhruba 289 milionů korun a výdaji přibližně 407 milionů korun, rozdíl bude financován z přebytku rozpočtů z minulých let.