„Tohoto výsledku mohl žák školy dosáhnout díky kvalitní přípravě na své budoucí povolání v dobře materiálně vybavené škole a díky kvalitní práci pedagogů. Svářečská škola při naší škole je schopna v současné době zajistit žákům a ostatním zájemcům z řad veřejnosti a firem základní a Evropské kurzy v různých metodách a pro různé materiály včetně hliníku a nerezu," uvedl ředitel SOŠ a SOU Sušice Jaromír Kolář.

Soutěžilo se ve věkové kategorii 15-19 let, žáci ukazovali dovednosti ve dvou metodách, a to ve svařování plamenem a svařování v ochranné atmosféře. Účastníci museli absolvovat část teoretickou, ve které vyplňují testy bezpečnosti a technologie, a část praktickou, v níž se hodnotí kvalita různých druhů svárů.