Vede totiž hned dva sušické pěvecké sbory a jeden z nich, Sušický dětský sbor sám založil – tento sbor minulý týden oslavil čtyřicet let, což je příležitost k malému ohlédnutí.

Hudbě propadl Josef Baierl, rodák z Janovicka, definitivně na klatovském gymnáziu, ale ještě nějaký čas trvalo, než se jí začal naplno věnovat. Přesto už v době svého učitelování ve Strašíně a Petrovicích u Sušice založil dva menší dětské sbory. „Pozdější Sušický dětský sbor vznikl v roce 1969 na ZŠ Nejedlého v Sušici a brzy jsem s ním přešel pod dům dětí a mládeže, začínali jsme asi s 35 dětmi,“ vzpomíná Baierl. Dnes má sbor kolem 200 členů v několik odděleních, nejmladším je pět, nejstarším osmnáct. „Přijímáme všechny malé děti, s hlasem se totiž dá hodně pracovat,“ vysvětluje Baierl. Děti navštěvují postupně Broučky, Sluníčka a Včelky, od páté třídy mohou ti vybraní zpívat v hlavním koncertním sboru, který má v současnosti asi 60 členů.

„Snažíme se o co nejpestřejší výběr, základem jsou lidové písničky, ale zpíváme i díla současných skladatelů nebo naopak starší skladby. Dětem se pochopitelně líbí populární hudba, ani té se nevyhýbáme,“ přibližuje repertoár sboru Baierl. Vystupují také v zahraničí, navštívili Francii, Španělsko nebo Irsko. V Irsku dokonce získali první cenu v mládežnické kategorii. Za největší úspěch ale Baierl považuje 40 let úspěšného fungování sboru, který už neodmyslitelně patří ke kulturnímu životu města. „Máme tradiční vánoční koncerty, závěrečné koncerty v červnu, vystupujeme na Sušických slavnostech a dalších akcích. Založili jsme také festival dětských sborů Kraj, kde voní tráva. Koná se každé dva roky na jaře,“ přibližuje Baierl život sboru.

Josef Baierl je dnes už důchodce a s prací ve sboru mu pomáhají Milena Naglmüllerová a Jan Pelech, s kterým teď vede sbor společně. „Myslím, že díky nim je kontinuita sboru zajištěna a že budu moci odejít ze sboru s klidným svědomím, mám dobré nástupce,“ chválí spolupracovníky Baierl.

A co chystá Sušický dětský sbor v nejbližší době? „Koncem června budeme vystupovat v sokolovně s Orffovou Carminou Buranou, spolu se Sušickým dětským sborem a Svatoborem bude zpívat sbor z Kötztingu, celkem asi 120 zpěváků,“ zve na zajímavou akci Baierl.