Tomáš Nachtigall byl absolventem sušického gymnázia, v roce 2006 vystudoval právnickou fakultu. V letech 2006 až 2008 byl advokátním koncipientem v Advokátní kanceláři Heleny Kohoutové, poté působil též jako koncipient od roku 2008 do 2010 u Václava Hodka, rovněž v Praze. V roce 2010 po úspěšném absolvování advokátních zkoušek se stal samostatným advokátem, při své praxi byl zaměřen na občansko-obchodně-právní agendu. „Byl celorepublikově uznáván jako specialista na práva akcionářů. Na kolegu Nachtigalla budeme vzpomínat vždy jen v dobrém, byl velmi solidní a korektní, snažil se vždy postupovat ve své práci čestně a poctivě, bude nám všem chybět,“ řekl Deníku klatovský advokát Rostislav Netrval.