Vedení města Sušice se na základě doporučení Krajské hygienické stanice z důvodu výskytu koronaviru u jednoho ze zaměstnanců MŠ Smetanova rozhodlo omezit provoz mateřské školy.

„Mateřská škola zajistí péči pouze pro děti pracujících rodičů, kteří nemají jinou možnost postarat se o své děti a musí chodit do zaměstnání. Péče bude omezena od 10. září od 6 hodin,“ informoval starosta města Petr Mottl. Provoz mateřské školy bude v maximální možné míře nastaven tak, aby byla eliminována případná rizika šíření koronaviru, čili bude například omezen počet dětí ve třídách, pozměněn způsob stravování a podobně.

Z důvodu několika pozitivních testů museli přípravu na novou sezonu přerušit i klatovští hokejisté, a to minimálně do 11. září. Další postup a návrat k tréninkovému režimu se bude řídit dle pokynů hygieny.
Na Klatovsku je podle statistik Krajské hygienické stanice k 8. září nakaženo koronavirem 21 lidí.