„Pustili jsme se do výstavby nové kombinované dílny a učebny pro autoelektromobilitu. Chceme vytvořit žákům zázemí pro opravy a výuku u vozidel s elektrickým a hybridním pohonem. Celý projekt vyjde na zhruba 18 milionů korun, žádali jsme na něj o dotaci z IROPu. Předpokládáme, že zhruba za rok by mohla být dílna postavena i vybavena. Snažíme se vše udělat tak, jak to má v dnešní době již být, aby tam byly již ty nejnovější potřebné věci,“ řekl ředitel školy Jaromír Kolář.

Sušická škola má obor autoelektrikář jako jediná v Plzeňském kraji. „Ani v Plzni tento obor neotevřou. I to je jeden z důvodů, proč chceme, aby u nás měl obor kvalitní zázemí,“ poznamenal ředitel.

Jelikož je o studium na sušické škole stále větší zájem, musí navýšit kapacitu internátu. A i na tom se bude pracovat o prázdninách. „Přestavujeme další pokoje v domově mládeže, abychom mohli navýšit kapacitu. Chceme rovněž dovybavit venkovní sportovní areál a také plánujeme zatrubnit u domova mládeže vodní tok a následně by tam vznikla výuková plocha pro autoškoly,“ seznámil s plány Kolář.

Výhledově chystají projektové dokumentace na zateplení budovy odborného výcviku Na Hrázi, kde jsou dílny pro stavební obory. „Půjde o zateplení, změnu vytápění a další věci s tím spojené. V souvislosti s tím a se zvýšenou cenou energií řešíme i možnost vlastní výroby energie, takže máme podané žádosti na fotovoltaiku na domov mládeže, na kuchyni a na již zmiňované dílny Na Hrázi,“ dodal ředitel.