Stav se tak začíná vracet do doby před převodem nemocnice na město. Lékaři v otevřeném dopise vyzývají radnici, aby navrátila odvolané jednatele.

„Při posledním jednání s novým ředitelem Jiřím Vlčkem jsme byli v pátek ujištěni, že oznámí plánované ukončení provozu lůžkového chirurgického oddělení. Ukončí provoz 3. října z důvodu výpovědí lékařů a sester nespokojených s náhlou změnou vize Sušické nemocnice, která se ústy pana jednatele nyní mění téměř každý den,“ píší lékaři v čele s primářem Ondřejem Krajníkem v otevřeném dopise.

Kvůli způsobu prosazení a obsahu nové vize Sušické nemocnice trvá na odchodu i několik lékařů z oddělení ARO – nejpozději do 30. listopadu. Stejně se vyjádřil i primář interny MUDr. Jakub Tocháček, který v případě nefungujícího oddělení ARO nevidí bezpečnou cestu pro fungování akutní interny. „Prosíme radní, kteří zcela nečekaně, narychlo a ve večerních hodinách 14. září prosadili nový směr sušické nemocnice těsným přijetím usnesení rady města a následným jmenováním nového jednatele, aby si uvědomili svou lidskou i volbami svěřenou odpovědnost za své rozhodnutí, které evidentně výrazně poškozuje fungování nemocnice po zdravotní i ekonomické stránce,“ vyzývají lékaři a dodávají: „V případě návratu jednatelů a potvrzení vize nemocnice s akutní lůžkovou internou, chirurgií a JIP včetně instalace CT jsou, věříme, zatím všichni lékaři a sestry připraveni vzít své výpovědi zpět a pokračovat v normálním provozu všech tří akutních oddělení.“

TLAK A VYDÍRÁNÍ

Vedení města však nehodlá brát odvolání jednatelů Václava Rady a Pavla Haise zpět. Trvá na svém postoji. „Myslím, že lékaři by měli léčit a ne rozhodovat o řízení nemocnice. Pan Krajník, který pomáhá zachránit sušickou nemocnici, tak první krok, který udělá po výměně jednatelů, což je v kompetenci města, tak dá výpověď. Je mi to líto, nicméně pokud chce dát výpověď, tak mu bránit nebudu. Považuji to za neskutečný tlak ze strany některých aktivistů. Zodpovědnost nemají oni, ale my jako zastupitelé. Nikdy jsem to nedělal a dělat nebudu, abych se rozhodoval pod tlakem. Někdy musí starosta dělat nepopulární rozhodnutí, důležité je, že jsem přesvědčený o tom, že jde o správné rozhodnutí,“ řekl starosta Petr Mottl.

Uzavření chirurgického oddělení bere jako důsledek výpovědí lékařů a v určitém ohledu i vydírání. „Jsou si dobře vědomi toho, že když odejde pan doktor Krajník se svou skupinou, tak se oddělení uzavře. Bohužel s tím nic nenaděláme. Proto hned po volbách začneme intenzivně jednat s krajem o převodu,“ dodal starosta.