Na co se mohou obyvatelé a návštěvníci Sušice v nejbližší době těšit?

Jednou z nejdůležitějších věcí, která se letos v Sušici odehrává a která bude v nejbližší době dokončena, je rekonstrukce nábřeží kpt. Houry. Celkové náklady dosáhnou 14,5 milionu korun. Jedna z částí je historická, zdůrazňují ji dlažby chodníků v části při městských hradbách, kdy různé typy dlažeb kopírují původní gotickou parcelaci města.

Co tam bude nového?

Jsou tam vybudovány moderní autobusové zastávky, kvůli kterým se přeorganizovává i autobusová doprava. Bude tam nově vysázena zeleň, budou tam zajímavé typy svítidel, které jsou v rámci ČR poměrně ojedinělé. Myslím si, že nábřeží dostane úplně nový rozměr. Stane se výstavnou lokalitou města, aby když tam budou návštěvníci projíždět, tak aby z toho měli dobrý pocit. Vždyť Sušice je bránou Šumavy, proto chceme, aby průjezd městem byl krásný. Všichni se moc těšíme, až to bude hotové.

Kdy bude oprava dokončena?

Od pondělí 30. května už bude zprovozněna první část po branku a do konce června, maximálně do poloviny července bude dokončena druhá část.

Má město v plánu ještě jiné opravy nebo stavby?

Ano, ještě letos začnou další tři projekty. Jedním z nich je výstavba komunitního centra a prostoru pro volnočasové aktivity. Což znamená vybudování nové knihovny a prostor pro volnočasové aktivity dětí a mládeže, který vznikne v těsné blízkosti umělecké školy. Na tuto akci se nám podařilo dostat peníze z dotace od Evropské unie z regionálního operačního programu.

A jaký další projekt chystáte?

Tento rok nás také čeká modernizace sušického kina, které získá moderní vzhled, moderní vybavení, moderní 3D technologii. To si myslím, že bude přínos nejen pro občany města, ale i pro návštěvníky a lidí z okolí.

A čtvrtým projektem bude?

Neméně důležitou stavbou, se kterou budeme začínat v letošním roce, je stavba bazénu v Sušici. Na podzim letošního roku začneme s výstavbou a měla by být dokončena v roce 2013. Nejvíce prací se uskuteční v roce 2012, ale už letos budou provedeny některé přípravné práce.