Sušické nábřeží by ještě letos mělo získat nový vzhled. Zastupitelé ve středu schválili zařazení rekonstrukce nábřeží Karla Houry do letošního rozpočtu.

Začne se v létě

S uskutečněním akce se počítá v letních a podzimních měsících letošního roku. „V současné době je dokončena projektová dokumentace a bude podána žádost o stavební povolení. Zároveň bude zahájena příprava zadání veřejné zakázky na zhotovitele stavby,“ popsala Věra Marešová z Městského úřadu Sušice nynější stav projektu. „Současný stav nábřeží je nevyhovující, opravit jsou potřeba hlavně chodníky. Rozhodli jsme se pro úpravu celého nábřeží a uvedení celku do souladu,“ řekla Deníku Marešová.

Autorem návrhu nového řešení sušického nábřeží jsou architekti Irena a Karel Jandovi ze Sušice. „Nábřeží dlouhou dobu plně slouží hromadné autobusové dopravě a z hlediska městotvorného není pěkným veřejným prostorem. Právě za účelem celkového zlepšení byl vytvořen tento projekt,“ napsali autoři ve své zprávě.

Úpravy nábřeží

Úpravy přeorganizují dopravní řešení, dále budou zřízeny nové chodníky a veřejné osvětlení či částečně obnovena zeleň. Projekt zahrnuje také umístění uměleckých děl, které součástí letošní akce zatím nejsou, město Sušice ještě tento bod projektu neprojednávalo.

„Celkové architektonické řešení vychází z historické podstaty prostoru nábřeží a snaží se do prostoru navrátit přírodní a lidské měřítko tak, aby se území dalo individuálně užívat vlídněji,“ vysvětlili autoři návrhu hlavní myšlenku projektu.