„Chcete, aby město Sušice aktivně podporovalo zdravotní péči v rozsahu: lůžková interna, lůžková chirurgie, JIP, následná péče, ambulance, komplement (RTG, SONO, laboratoř), včetně pořízení CT přístroje v Sušické nemocnici? Toto znění otázky referenda vyhlásil Krajský soud v Plzni s potvrzením, že problematika zajištění dostupnosti lékařské péče patří k otázkám vysoké naléhavosti,“ uvedl za přípravný výbor referenda Jan Janda.

Herec Štěpán Benoni jako strážce NPŠ.
Záchranář z Ordinace stráží Šumavu. Byl to můj sen, říká Štěpán Benoni

Aby byl výsledek referenda platný, je důležité, aby přišlo hlasovat alespoň 35 % oprávněných voličů, tj. cca 3200 občanů Sušice. Aby byl výsledek referenda pro vedení města závazný, musí pro jednu variantu hlasovat minimálně 25 % oprávněných osob. „Ať už to dopadne jakkoli, svobodná volba občanů bude i pro nás jasným vzkazem. Nespoléhejme na sousedy a ostatní občany Sušice, přijďte sami hlasovat a oslovte své přátele i rodinu,“ vyzval Janda.