„V současné době probíhá oprava vnějších omítek. Barva nové fasády není zatím rozhodnuta. Sondy na omítkách odhalily, že na kostele byly v minulosti použity také odstíny zelené, červené, růžové, pískové i modré barvy. Sochy v nikách i štuková výzdoba jsou ve velmi špatném stavu. Obdobně je tomu u sochy Immaculaty na vrcholu štítu, která pochází z roku 1673. V minulosti byla zpevněna železnými pásy a v zadní části k ní byla přizděna podpěra. Bude demontována a opravena, na vrchol se však vrátí pouze její kopie. Jde o více než tři metry vysokou kamennou sochu,“ uvedla vedoucí projektu opravy kostela Iva Fictumová.

Právě zmiňované demontování sochy je naplánováno na tento čtvrtek, 23. srpna, proto bude omezen provoz v části náměstí. „Půjde o velmi náročnou operaci, prosíme proto občany města, aby plně respektovali pokynů stavby i městské policie a nevstupovali do části náměstí přiléhající ke kostelu, kde bude zahrazen prostor, aby nedošlo ani k ohrožení ani ke zranění,“ vyzval místostarosta Klatov Václav Chroust.

Z interiéru kostela jsou odvezeny do restaurátorských ateliérů kostelní lavice, zpovědnice a většina dalšího mobiliáře. V ateliérech se provádí podrobnější restaurátorské průzkumy, na základě kterých bude stanoven postup pro restaurování. Ze stěn jsou sejmuty veškeré obrazy a uloženy ve speciálně vyrobených stojanech. V místech, kde stály lavice, je podlaha z cihelných šestiúhelníku, která bude rovněž opravena.