Ve čtvrtek přijede na Šumavu ministr životního prostředí Martin Bursík, který se zde v Kašperských Horách setká se šumavskými starosty. Nečeká ho lehká diskuse, neboť někteří představitelé obcí ho již delší dobu tvrdě kritizují a nesouhlasí s jeho podporou NPŠ. „Hovořit se bude o všech tématech, která šumavské starosty trápí. Ministr Bursík bude prezentovat důvody a výsledky způsobu péče o přírodu v národním parku i možnosti, které chce ministerstvo a Správa Národního parku Šumava obcím nabídnout pro další rozvoj regionu, který nebude v konfliktu s ochranou cenné šumavské přírody,“ informoval Deník Bursíkův mluvčí Jakub Kašpar.


Dá se předpokládat, že jedním z hlavních témat bude i (ne)otevírání hraničních přechodů na Šumavě. Právě tomuto problému se věnovali zástupci třiceti českých, bavorských a rakouských obcí a zástupci regionů, kteří se před několika dny sešli ve Strážném, aby vyhodnotili výsledky svého devítiměsíčního úsilí při realizaci návrhu na otevření 25 nových přechodových bodů státní hranice v rámci otevření tzv. Schengenského prostoru.
Jednání, jehož iniciátory byl Svaz obcí Národního parku Šumava spolu s Euroregionem Šumava Jihozápadní Čechy a Rozvojovou agenturou Šumava o.p.s., se dále zúčastnili bavorští zemští radové Heinz Wölfl a Ludwig Lankl, předseda Haidl Regionu Fritz Gibis, předseda Klubu českých turistů a Rady NPŠ Jan Stráský a mnozí další.


„Účastníci jednání vzali na vědomí výsledek jednání ministrů životního prostředí obou sousedících států z 15. 9. 2008, na které nebyl nikdo z přítomných pozván a shodně konstatovali, že s oficielním podepsaným textem dohody dosud nebyli seznámeni. Obsahem zmiňované dohody ministrů je otevření tří přechodů, a to Pod Poledníkem, Modrý sloup pod Luzným a Siebensteinkopf u Pramenů Vltavy. Přítomní dále vyjádřili rozhodný nesouhlas s tím, že cesta k Modrému sloupu nevede stávající údolní historickou cestou, ale delší, obtížnější a méně atraktivní cestou úpatím Špičníku,“ informoval Deník předseda svazu šumavských obcí František Nykles a dodal, že účastníci jednání také konstatovali také, že zamítnutím tří přechodů v oblasti Velkého Roklanu nebude tato nejvyšší dominanta obou parků přístupna z české strany.

Proto se shodli, že budou nadále usilovat alespoň o povolení prostupového bodu v oblasti Hochschachten poblíž Javoří slati. Dohodli se také, že budou jednat s oběma národními parky o dalších dvou uvažovaných přechodech v oblasti Plesné a o přechodu u Rosenauerovy nádržky. Shoda byla také na podpoře města Železné Rudy při hledání přístupu na bývalou Juránkovu chatu, která se nachází v tradiční česko – bavorské turistické lokalitě, kam byl v poválečné době zakázán vstup z politických důvodů.


„Přítomní dále odmítli návrh obou národních parků na tzv. kompenzační opatření spočívající v uzavření rozsáhlé časti hraničního chodníku,“ upozornil Nykles.