Po několika letech se jim k jednomu z těchto zvířat podařilo dostat na vhodnou vzdálenost, ale nedokázali ho uspat.

Zvířata na Šumavě monitoruje tzv. Telemetry team, kterému se tři roky nepodařilo k losům přiblížit, a speciální obojek tak zatím žádný z nich nenosí. „Pro zlepšení práce jsme nyní použili vrtulník s termovizí a výsledek pátrání byl úspěšný – zvíře jsme dokázali najít, šlo o dospělého jedince. Tentokrát se bohužel nepodařilo zvíře uspat a obojek nasadit,“ informoval Pavel Šustr ze Správy NP a CHKO Šumava. K myšlence použít vrtulník přivedli Telemetry team odborníci ze Švédska, kteří se byli v NP Šumava podívat a ohodnotili tuto lokalitu za vhodnou pro monitoring z vrtulníku.

Monitorování losa má přímou souvislost se společným projektem parku a Zoologické zahrady hl. m. Prahy. „Jsme moc rádi, že jsme byli přizváni ke spolupráci na tomto projektu – vzhledem ke stále rostoucí návštěvnosti pražské zoo máme možnost informovat širokou veřejnost o bohulibých ochranářských aktivitách a také se jich aktivně účastnit. V tomto případě jsme připraveni sledovat pohyb losa na Šumavě na speciální obrazovce, umístěné poblíž našeho výběhu losů. Budeme tedy našim kolegům ze Šumavy (i sobě) držet palce, aby další pokus o nasazení telemetrického obojku vyšel,“ řekl Vít Kahle ze Zoo Praha.

Stavy losa na Šumavě se nemění, podle Jany Zvettlerová z NP Šumava možná mírně klesají. Pravděpodobnou příčinou může být pytláctví. „Členové Telemetry teamu věří, že označení zvířete obojkem může pomoci při jeho ochraně proti případnému pytláctví,“ řekl Šustr a dodal: „Obavy z toho, že se los na Šumavu nevrátí, se ukázaly liché. Byly viděny losí krávy s mláďaty.“

„Tento projekt slouží jak přesnému poznání života losa na Šumavě, tak k zajištění kvalitní ochrany tohoto silně ohroženého druhu české přírody,“ uzavřel ředitel šumavského parku František Krejčí.