„Ráno jsme měli sportovní akci, soutěž v bowlingu, a to ve spolupráci se Spolkem zdravotně postižených v Klatovech, takže jsme soutěžili dohromady slyšící i neslyšící. Odpoledne jsme měli slavnostní schůzi,“ řekl Denku předseda spolku František Rubáš.

Ten na schůzi zavzpomínal na začátky spolku, jenž vznikl v březnu 1988 a měl tehdy pouhých 11 členů. Od té doby se mnohé změnilo, spolek začal stále více rozšiřovat svoji činnost. Jeho členové, jichž přibývalo, se začali pravidelně setkávat, spolek pořádal různé přednášky, sportovní akce, turistické výlety po Šumavě i cesty do zahraničí. „Postupně jsme se začali scházet více a více. Také naše aktivity se rozšiřovaly. Založili jsme „Den kvízů“, putovní poháry v šipkách či kartách.

V roce 1996 jsme založili kvízovou soutěž, která se pořádá dodnes a účastní se jí i spolky z jiných měst,“ připomněl Rubáš. Ten v proslovu zhodnotil i loňský rok, v němž byli členové spolku hodně aktivní. Pravidelně se setkávali při společenských a sportovních akcích, jimž dominoval bowling. Někteří ze členů spolku společně oslavili Valentýna či Den rodin v čínské restauraci, někteří se s neslyšícími z dalších měst vydali na dovolenou do Chorvatska. I letos mají členové spolku velké plány.