„Šumava se jim velice líbila. Měli možnost zhlédnout zmlazení lesa v místech, kde jsou souše, a seznámili přítomné o stavu přírody u nich, kde kůrovec enormně napadá lesy zejména na jihozápadě a západě Colorada,“ uvedla Jana Zvettlerová z Národního parku Šumava. „Příroda, kterou zde vidíme, je obdobná i u nás. K ochraně lesa přistupujeme stejným způsobem, v chráněných zónách také nezasahujeme,“ řekl Vance G. Martin, president The Wild Foundation z amerického Colorada.

Návštěva americké delegace úzce souvisela s konferencí, která se konala v Praze a která hledala vytvoření společné platformy pro jednání politiků, akademiků, ochránců přírody a dalších o problematice ochrany a obnovy volné přírody v Evropě. Konference se zúčastnilo na 250 osob z členských států EU a dalších zemí. „Cílem konference byla koordinace dalších kroků a nalezení nástroje na ochranu chráněných území,“ řekla Zdeňka Křenová, vedoucí sekce Výzkumu a ochrany přírody Správy NP a CHKO Šumava.