Jsou od sebe vzdálené přibližně jen dvacet kilometrů, a přitom jsou zcela odlišné, takže každý z nich určitě stojí za návštěvu.

„Projekt Šumavské trojhradí vznikl v roce 2011 za podpory Plzeňského kraje. Má za cíl zvýšit turistickou atraktivitu a návštěvnost každého z těchto i celého regionu západočeské části Šumavy a Pošumaví a udržet zde turisty co nejdéle,“ vysvětluje jeden z iniciátorů projektu, kastelán hradu Kašperk Zdeněk Svoboda.

Mezi společné aktivity hradů patří společné webové stránky, informační letáky, tabule, soutěže pro turisty, které je motivují k návštěvě každého ze tří objektů. Kašperk, Velhartice, Rabí tedy mohou zafungovat jako hlavní magnety pro turisty, kteří při bližším seznámení s nimi zjistí, že v regionu se nachází mnoho dalších zajímavých míst a unikátních krajových zvláštností. Letos projekt vstupuje do další fáze intenzivní spolupráce. Je v plánu pilotní společná zářijová akce Dny Šumavského trojhradí. V budoucnu by se tak partnerství mohlo rozšířit také o zapojení výrobců šumavských originálních produktů.

Hrad Kašperk vlastní město Kašperské Hory a je nejvýše položeným královským hradem v Čechách. Byl postaven v roce 1356 z příkazu římského císaře a českého krále Karla IV.. Velhartice a Rabí jsou hrady státní, provozuje je Národní památkový ústav. Romantický hrad Velhartice byl založen mezi roky 1290 – 1310 na skalním ostrohu obtékaném říčkou Ostružnou. Dnes jsou součástí areálu gotické stavby Rajského paláce a obytně-obranné věže, propojené světově unikátním kamenným mostem. Hrad Rabí, vypínající se nad řekou Otavou, je považován za nejrozlehlejší hradní zříceninu v Čechách. Rabskou dominantou je mohutná obytná věž, z níž lze od pradávna přehlédnout celý Prácheňský kraj.