Kniha s názvem „Šumavské skvosty“ je už druhou publikací určenou pro nevidomé návštěvníky. Oproti první knize „Šumava pro všechny – Průvodce pro turisty se zrakovým postižením“ z roku 2014, která byla pouze v Braillově písmu a doplněna reliéfními mapami, má nová knížka soutisk zvětšeného a Braillova písma. Přečíst si ji proto mohou nejen nevidomí, ale i slabozrací či zdraví čtenáři.

„Nápad vytvořit publikaci, která by představovala šumavské skvosty z oblasti fauny a flóry, vyšel z konzultací s Michalem Sudíkem z Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana v Praze. Chtěli jsme ji použitím dvojího písma, nádherných ilustrací Pavla Procházky a fotografií věnovat hned několika skupinám čtenářů se zrakovým znevýhodněním,“ vysvětlila autorka Lenka Dvořáková, která má na Správě NP Šumava na starosti práci s hendikepovanými návštěvníky.

Masopust v Čepicích.
Do Malého Boru zavítal i Jan Žižka s družinou, do Čepic Rumcajs či Pepek

„Tato kniha bude k zapůjčení ve všech informačních a návštěvnických centrech Správy NP Šumava, ve vybraných externích infocentrech, knihovnách a především v centrech pro nevidomé a ve speciálních školách. Aby se dostala mezi co nejširší veřejnost, vznikla pod vedením rozhlasového režiséra Jakuba Doubravy také její audioverze, načtená moderátorem a producentem Michalem Jančaříkem,“ dodala.

Audiokniha „Šumavské skvosty“ je volně k poslechu i na oficiálním youtube kanálu Správy NP Šumava.