U Srní vznikne návštěvnické centrum, kde budou mít zájemci možnost dostat se přímo mezi šelmy, jež tam budou mít velký výběh. Podobné centrum by mělo vyrůst i mezi Horskou Kvildou a Kvildou, jen s tím rozdílem, že tam by měli mít turisté možnost prohlédnout si zblízka jeleny a divoká prasata. Náklady na obě návštěvnická centra by měly činit celkem zhruba 165 milionů korun, přičemž většina bude hrazena z evropských peněz.

„Co se týče Srní, tak teď se chýlí ke konci výběrové řízení, a pokud vše půjde dobře, začneme ještě letos stavět. Hotovo by mělo být někdy v polovině roku 2015. Celkové náklady jsou 90 milionů korun, z toho 90 procent bude hrazeno z fondů Evropské unie. Zbytek půjde ze státního rozpočtu," řekl Deníku vedoucí zoologického programu Správy NP a CHKO Šumava Miloš Juha.

Součástí návštěvnického centra na Srní bude parkoviště pro 50 aut a tři autobusy. V infocentru najdete expozici, která bude věnována právě vlkovi. Bude tam mimo jiné velkoplošná obrazovka.Na ní bude možné si zblízka prohlédnout šelmy, a to díky kamerám instalovaným ve výběhu. „Rádi bychom, kdyby byl z kamer online přenos na internet, jako jsou tomu lidé zvyklí například z některých zoo," uvedl Juha.

Na infocentrum bude navazovat zhruba jeden kilometr dlouhý okruh lesem, na němž budou odpočinková místa a cedule s informacemi. Poté se již turisté dostanou na visutou lávku, která bude několik metrů nad zemí a po které se přejde plot. „Vy po té lávce s bočnicemi, která bude zabezpečena tak, aby se na ni vlk nemohl dostat, půjdete lesem, aniž byste vnímali plot, který bude od vás zhruba 50 až 60 metrů a bude se ztrácet v lese. Budete pozorovat vlky, na konci se obrátíte a po oboustranné lávce se dostanete ke druhé části okruhu, po níž dojdete zpět do centra," prozradil Juha.

Výběh bude mít téměř pět hektarů a bude to skalnatý biotop – optimální prostředí pro vlky. Žít by tam mohla až desetičlenná smečka. „Musí tam být nějaká sociální smířlivost, v čemž očekáváme, že nám pomohou dobrovolní externisté ze zoologických zahrad. Právě ve spolupráci se zoologickými zahradami se budeme snažit sehnat co nejčistější vlky," řekl Juha a dodal: „Návštěvnické centrum Kvilda vznikne mezi touto obcí a Horskou Kvildou a bude velmi podobné centru u Srní. Jen s tím rozdílem, že tam je optimální biotop pro jeleny. K vidění tam ale zřejmě budou i divoká prasata. Tam budou zřízeny velké rozhledny, odkud budou zvířata pozorována."

Zoologický program šumavského národního parku se zrodil zhruba v roce 2007. V následujícím roce pak byla zřízena tři pozorovací místa, následovaly stanice pro handicapovaná zvířata a soví voliéry. A o vše je mezi turisty zájem. „V sovích voliérách, kde je zhruba patnáct sov, jsme včera překonali rekord, přišlo tam až neuvěřitelných 1170 lidí," potvrzuje Juha.
Turisté možnost zhlédnout vlčí smečku v jejím přirozeném prostředí většinou vítají. „Téměř sto milionů korun je obrovská částka, která by se asi dala využít účelněji, třeba ve zdravotnictví. Ale na druhou stranu je dobře, že se dělá něco pro větší atraktivitu Šumavy, kterou mám moc ráda. Určitě se s rodinou pojedeme na Srní podívat, až tam to centrum bude," řekla Deníku milovnice Šumavy Pavla Králová.