Úsekem Soumarský most – Pěkná proplulo od 1. května do 31. října téměř čtyři a půl tisíce lodí. Více než polovina díky nadlimitnímu stavu řeky ale zdarma.

Splouvání je pro řeku Vltavu limitováno obdobím, výškou hladiny, registrací i povoleným počtem lodí, které mohou splouvat. Úsek řeky od Borových Lad až k Polce bylo možné splouvat jen o sobotách a nedělích v období od 15.3. do 31.5., další úsek od Lenory k Soumarskému mostu byl vodákům přístupný od 1.5. do 31.10. Třetí úsek od Soumarského mostu k Pěkné bylo možné splouvat v květnu jen o víkendech, a to za předpokladu, že výška hladiny řeky je od 50 do 61 cm a povinné registrace vodáků. Počet plavidel byl regulován na 100 denně. Od 1.6. do 31.10. bylo povoleno splouvat celý týden za dodržení stejných pravidel – tj. výška hladiny od 50 do 61 cm, maximálně mohlo denně proplout 100 registrovaných plavidel. Poslední úsek řeky od Pěkné do Nové Pece byl splavný bez omezení v období od 1.5. do 31.10.

„Za sledované období od 1.5. do 31.10. proplulo úsekem Soumarský most – Pěkná celkem 4408 lodí, z toho bylo registrovaných 1895, bez registrace (nadlimitní stav hladiny řeky) plulo 2513 lodí,“ informovala Jana Zvettlerová ze Správy NP a CHKO Šumava a dodala: „Za registrační poplatky bylo vybráno 570 tisíc korun bezhotovostně a 190 tisíc Kč v hotovosti, tedy celkem 760 tisíc. Registrovaným se z této částky vrátilo cca 350 tisíc Kč, neboť registrace byla zrušena u 1431 lodí, a to z důvodu nadlimitního stavu hladiny řeky. Možnosti vlastního zrušení využilo 257 přihlášených. Vybrané finanční prostředky budou investovány do vodácké infrastruktury – např. do oprav nebo úprav nástupních míst pro vodáky.“

„Podle mého názoru se režim splouvání části Teplé Vltavy osvědčil. Významně zklidnil celou letní sezonu na řece, zvýšil kvalitu ochrany jejího ekosystému a zlepšil poznávací zážitky hostů NP Šumava na této řece,“ zhodnotil letošní léto na Vltavě František Krejčí, ředitel Správy NP a CHKO Šumava.

Kromě Vltavy si vodáci užívali i další šumavské řeky, kde je ale splouvání také omezeno. „Na řeku Vydru se mohli vodáci vydat v období od 15.3. do 31.5., a to jen o sobotách a nedělích. Strážci odhadují, že zde na kanoi nebo kajaku plulo 30 osob denně. Na Otavu vodáci, jejichž počet se odhaduje na tisíce, mohli vyplout bez omezení v období od 15.3. do 31.10.,“ uzavřela bilancování Zvettlerová.