Do televizních šotů, webových kamer a informačních stojanů s připojením na internet investují obce a města na Šumavě a v Pošumaví miliony korun. Projekt Marketingová strategie a propagace Šumavy podaný Mikroregionem Šumava – západ uspěl v 5. výzvě ROPu, kvůli přehodnocení 5. a 6. výzvy začal však se zhruba ročním zpožděním.

„Na konci ledna letošního roku jsme podepsali smlouvu o čerpání dotace. Samotný projekt začal v únoru a bude trvat jeden rok. Celkové náklady jsou přibližně třináct milionů korun, z toho 87,5 procenta pokryje dotace. Jde o první projekt, který se týká celé Šumavy od Železné Rudy až po Lipno. V západočeské části Šumavy se zapojilo třináct obcí, zbytek je v jižních Čechách, kde máme partnerskou smlouvu s Mikroregionem Horní Vltava – Boubínsko,“ uvedl předseda koordinační rady Mikroregionu Šumava – západ Jaroslav Tachovský.

Informace

Součástí projektu je rozšíření sítě webových kamer a rozmístění moderních informačních stojanů. Nové informační kiosky umožní návštěvníkům připojení k internetovým stránkám o Šumavě, například ke stránkám Národního parku Šumava nebo šumavských obcí, další informace budou uloženy na pevném disku.

Jeden informační kiosek a jedna webkamera budou umístěny v Dlouhé Vsi. „Pro informační stojan jsme zpracovali historii obce i okolí včetně fotodokumentace. Návštěvník si bude moci vyhledat také například všechny turistické trasy a zajímavosti v okolí obce,“ upřesnil dlouhoveský starosta Jiří Vichr.

Do projektu se zapojila také Sušice. „Budeme mít dva informační stánky, na náměstí a na Fufernách, a dvě webkamery. Kamera na radnici bude zabírat sušické náměstí, kamera na rozhledně na Svatoboru pak panorama Šumavy. Myslím, že je to dobrý projekt. Důležité je, že jsou zapojeny všechny obce centrální Šumavy. Jde o další zlepšení turistické infrastruktury, které může přispět k rozvoji turistického ruchu, a tím i k rozvoji obcí,“ zhodnotil projekt starosta Sušice Petr Mottl.

Železnorudští plánují umístění infostánků na bývalé celnici v Alžbětíně a na parkovišti v centru Hojsovy Stráže. „Interaktivní informační stojany umístíme na příjezdových cestách. Návštěvníci budou mít přístup i na internetové stránky lyžařských areálů nebo ubytovacích zařízení, takže třeba v zimě budou moci zjistit ještě před příjezdem, kde je kolik sněhu, ceny v areálech nebo ceny ubytování,“ vysvětlil železnorudský místostarosta Milan Kříž.

Výhodou informačních stojanů bude také, že budou umístěné venku a přístupné v kteroukoliv denní i noční hodinu. Infostánky budou stavěné na venkovní režim, budou z odolných materiálů, v „antivandal“ provedení.

Televize

V rámci propagace se zúčastněné obce dostanou i do celostátního televizního vysílání. „O každé obci budou natočeny televizní šoty, které budou vysílány na televizi R1 ZAK i na regionálních televizích v jižních a středních Čechách, tedy v oblastech, odkud na Šumavu přijíždí nejvíce turistů. Na programu Prima LOVE se šoty dostanou i do celostátního televizního vysílání. Vyrobeny budou také DVD propagující Šumavu a jednotlivé obce,“ informoval Tachovský. Chybět nebudou ani klasické propagační materiály, například různé brožury a letáky.

Cílem čtvrté části projektu, zpracování marketingové strategie je doporučit směry dalšího rozvoje obcí. „Strategie bude vycházet z podmínek Šumavy, z dat posbíraných přímo v jednotlivých obcích. V potaz bude samozřejmě brána i existence Národního parku Šumava,“ doplnil Tachovský.