Dalším zlepšením služeb pro návštěvníky Šumavy jsou nové informační stojany v šumavských městech a obcích, jejichž rozmisťování začalo před několika dny. Stojany jsou součástí projektu Marketingová strategie a propagace Šumavy, na který získaly šumavské obce prostřednictvím Mikroregionu Šumava – západ dotaci v 5. výzvě Regionálního operačního programu Jihozápad. Celkové náklady jsou zhruba třináct milionů korun, dotace pokryje 87,5 procenta. Kvůli přehodnocení 5. a 6. výzvy ROPu má projekt zhruba roční zpoždění.

Projekt se týká celé Šumavy, v její západočeské části se zapojilo 13 obcí, další pak v rámci smlouvy s Mikroregionem Horní Vltava – Boubínsko v jižních Čechách. Kromě informačních stojanů je součástí projektu rozšíření sítě webových kamer, vznik televizních šotů o jednotlivých městech a obcích a zpracování marketingové strategie, jejímž cílem je doporučit obcím další směry rozvoje.

„Projekt už fyzicky začal. Už byla sebrána data potřebná pro naplnění informačních kiosků, začalo i rozmisťování kiosků, které by mělo být hotové do konce léta stejně jako rozmístění nových webkamer. Na televizi R1 ZAK se v rámci regionálního zpravodajství už vysílají šoty z jednotlivých obcí, začalo i sbírání podkladů pro vytvoření marketingové strategie, která by měla být hotova ve druhé polovině letošního roku,“ popsal časový rozvrh projektu předseda koordinační rady Mikroregionu Šumava – západ Jaroslav Tachovský.

Jeden informační kiosek a jedna webkamera budou umístěny například v Dlouhé Vsi. „Pro informační stojan jsme zpracovali historii obce i okolí včetně fotodokumentace. Návštěvník si bude moci vyhledat také například všechny turistické trasy a zajímavosti v okolí obce,“ upřesnil dlouhoveský starosta Jiří Vichr.

Do projektu se zapojila také Sušice. „Budeme mít dva informační stánky, na náměstí a na Fufernách, a dvě webkamery. Kamera na radnici bude zabírat sušické náměstí, kamera na rozhledně na Svatoboru pak panorama Šumavy. Myslím, že je to dobrý projekt. Důležité je, že jsou zapojeny všechny obce centrální Šumavy. Jde o další zlepšení turistické infrastruktury, které může přispět k rozvoji turistického ruchu, a tím i k rozvoji obcí,“ zhodnotil projekt starosta Sušice Petr Mottl.

Železnorudští plánují umístění infostánků na bývalé celnici v Alžbětíně a na parkovišti v centru Hojsovy Stráže. „Interaktivní informační stojany umístíme na příjezdových cestách. Návštěvníci budou mít přístup i na internetové stránky lyžařských areálů nebo ubytovacích zařízení, takže třeba v zimě budou moci zjistit ještě před příjezdem, kde je kolik sněhu, ceny v areálech nebo ceny ubytování,“ vysvětlil železnorudský místostarosta Milan Kříž.