Správa Národního parku Šumava dostavěla její poslední úsek z Nové Hůrky na Skelnou. Celá cyklostezka je dlouhá 25 kilometrů.

„Cyklostezka byla budována postupně, a to od roku 2006 do roku 2015 za podpory fondů Evropské unie. Je významným projektem nadregionálního významu a slouží k vyšší bezpečnosti cyklistů, ochraně přírody i rozvoji cestovního ruchu," informuje manažerka projektu Jana Slonková ze Správy NP Šumava.

Nově vybudovaný úsek začíná v Nové Hůrce v napojení na účelovou komunikaci Nová Hůrka – Hůrka (směrem na jezero Laka). Prochází lesními úseky, bezlesím a jsou tam postaveny tři můstky, jeden přes Slatinný potok, druhý přes Křemelnou a jeden most převede cyklisty a běžkaře přes bezejmenný potok. Úsek, který měří 5,2 km, zčásti vede i po starých cestách, které před desítkami let postavila armáda. „Stejně jako ostatní úseky je i tento natolik široký a mosty mají takovou nosnost, aby tu v zimě mohla běžecké stopy upravovat rolba. Přišel na téměř 20 milionů," doplňuje Slonková.

Ve Skelné úsek II/A navazuje na již vybudované úseky II/B, III. a IV, a končí v Srní-Mechově. Odtud lze pokračovat podél Vchynicko – Tetovského kanálu až na Hradlový most, který leží zhruba 1,5 kilometru pod obcí Modrava.

„Od začátku samotné výstavby cyklostezky se diskutuje ještě jeden úsek, který by měl propojit Hradlový most s Modravou, kde teď turisté musejí jezdit po silnici. Byly vytvořeny tři varianty, ale vždy došlo ke kolizi s ochranou přírody. My ho ale považujeme za důležitý a proto jsme tuto část cyklostezky zařadili mezi 34 záměrů zpřístupnění Šumavy v rámci hodnocení EIA. Předpokládáme, že už příští rok by mohl být znám výsledek projednávání," doplňuje ředitel Správy NP Šumava Pavel Hubený.
Návštěvníci, kteří svá kola přivezou osobními auty, mohou využít doprovodná parkoviště cyklostezky. Najdou je na Gerlově Huti, Nové Hůrce, Skelné, Frauenthalu, Slunečné, na Velkém Boru, v Srní Mechově a u Hradlového mostu. Pro cestu zpět můžete v létě využít Zelených autobusů.

Území Národního parku Šumava každoročně navštíví téměř dva miliony turistů. Větší část návštěvnosti prokazatelně připadá na letní sezónu, kdy podle výsledků dlouhodobě prováděného monitoringu převažuje počet cykloturistů nad pěšími návštěvníky.