Právě tolik let uplynulo od doby, kdy Šumavánek založila Irena Valentová. Stalo se tak v roce 1983, na její práci navázal Zdeněk Valenta ml. za pomoci Hany Červenkové. V současnosti soubor vede Olga Reitmajerová. Jeho cílem je zajistit pokračovatele dospělého souboru Šumava. Členové dětského souboru jsou zárukou, že říkanky, písně a tance Plzeňského kraje nezaniknou a budou pokračovat v šíření lidové kultury svého regionu - Pošumaví - Klatovsko.

Prameny Šumavánek hledá například ve sbírkách Karla Jaromíra Erbena (Prostonárodní české písně a říkadla), Františka Bartoše (Naše děti) a nelze zapomenout na čtyři svazky Českého roku od autorů Karla Plicky a Františka Volfa.

Vzpomínky na 17. listopad 1989 v Nýrsku.
V Nýrsku listopadové události připomněla výstava i zakladatelé Občanského fóra

„Věkové rozpětí je velké a tak vznikly tři věkové skupiny, jehož názvy jsou odvozené od síly větru. První je přípravka od 3 do 6 let nese název Šum, druhá skupina od 6 do 10 let Vánek a třetí skupina ve věku od 10 let je Vichřice," seznámila s rozložením moderátorka Martina Košanová, která provedla diváky celým programem.

Pravou rukou vedoucí se stala Tereza Taichmanová, která v Šumavánku tančí od útlého věku, zdatně pomáhá v oblasti dramaturgie a zpěvu. Asistentkami pro oddělení Vánku jsou Linda Tománková a Barbora Havlíková. Historií Šumavy i Šumavánku provedla Hana Haladová.

Zdroj: Daniela Loudová

Umění a dovednosti dětí odměnili diváci velkým potleskem, ocenili i trpělivost, přístup a pracovitost vedoucí Šumavánku. Stejně tak ocenily její práci i kolegyně Iveta Lízancová a Denisa Valentová. Olga Reitmajerová neudržela slzy dojetí. Všichni se tak těší na další tance, které s dětmi natrénuje.