Pokračuje tak v započatém trendu zpřístupnění Šumavy pro osoby se zdravotním postižením. Organizace „Pro rozvoj Šumavy" se Správou NP a CHKO Šumava uzavřela memorandum k vytvoření partnerství, vzájemné podpoře a spolupráci. Jeho cílem je, kromě jiného, vytváření uceleného systému pro hendikepované z hlediska poznávání a ochrany přírody, pohybu a sportu v přírodě na území národního parku.

„Poznávat krásy šumavské přírody musí být umožněno i lidem, kteří mají různá zdravotní postižení. V rámci našich možností jim v tom chceme pomoci a to jak různými drobnostmi a vylepšeními současné infrastruktury, tak i většími projekty, které jim přírodu přiblíží," říká ředitel Správy NP a CHKO Šumava Pavel Hubený.

Například v loňském a letošním roce Správa NP a CHKO Šumava začala na opravované povalové chodníky montovat okrajové vodící lišty, které mají pomoci právě vozíčkářům. Letos také vydala unikátní knihu o Šumavě pro nevidomé a v příštím roce budou, kromě jiných aktivit, namontovány popisky v Braillově písmu na vybraných turistických cílech.

„Jsme nesmírně rádi, že dochází k podpisu memoranda o spolupráci s NP a CHKO Šumava, protože zpřístupnění přírody hendikepovaným osobám je jednou z priorit naší neziskové organizace," vysvětluje místopředseda organizace Pro rozvoj Šumavy Ivan Nestával.