Jeden z největších problémů studentů sušického regionu je nezaměstnanost. „Sušický region bohužel nenabízí příliš mnoho pracovních příležitostí, takže se nám do regiounu studenti nevrací,“ postěžoval si ředitel gymnázia Vít Potužák. Podle jeho slov se dřív hodně studentů zajímalo o studium na medicíně, dnes ji ale až na třetí místo vytlačilo studium práv a ekonomie. Studenti většinou zůstávají v místech, kde studovali, protože by doma jen stěží hledali uplatnění.

„Jsem v Sušici poprvé a krajina zde je úžasná, proto věřím, že se část studentů, až naberou ve světě zkušenosti, rádi na Sušicko vrátí,“ řekla při rozhovoru ze zástupci školy 1. místopředsedkyně Parlamentu České republiky Miroslava Němcová.

„Dnešní studenti nejsou horší, nebo hloupější, jenom spíše kopírují požadavky své doby,“ odpověděl Němcové na otázku ohledně úrovně žactva Potužák. Po prohlídce Smetanova sálu se Němcová odebrala na besedu ze studenty, na které se snažila přiblížit studentům fungování parlamentu a vysvětlila jim cestu zákonů do Poslanecké sněmovny.