Iniciátorem toho, aby město začalo jednat s majitelem a zabývat se budoucností Sola či dokonce odkupem areálu, byl zastupitel Jan Janda.

„Jsem velmi potěšen jednohlasným přijetím zastupitelstva města, které dalo zelenou k zahájení jednání o odkoupení a budoucnosti areálu bývalého Sola. Popravdě jsem čekal nějaká ale, ovšem čas zřejmě dozrál a rozum s probuzenou schopností vidět za horizont, převážil pochyby a politické odlišnosti. Věřím, že během procesu si budeme všichni stále více uvědomovat, jak je tento kus Sušice pro nás všechny občany zásadní k dalšímu rozvoji města,“ uvedl Janda a dodal: „Čeká nás hodně práce, věřím, že společná přání dostanou letos konkrétní podoby alespoň na papíře a budou zásadním tématem strategického plánu města.“

Strážníci v Klatovech nabízejí bezdomovcům horké nápoje.
Strážníci v Klatovech v mrazech rozvážejí horký čaj lidem bez domova

V uplynulých letech se jednalo o tom, že by tam mohlo vzniknout obchodní centrum, ale to bylo zastupiteli zamítnuto. Nyní tak studie nabídne další možnosti. Chátrající areál už tak nebude ostudou města a bude na zastupitelích, jaká budoucnost areál čeká. „Je dobře, že vlastník areálu má chuť zapojit se do procesu a konečně se s areálem začne něco dít. Nyní se tam postupně demoluje, už zbývá převážně jen komín. Myslím, že bychom ještě letos nebo v příštím roce mohli společné řešení najít,“ řekl starosta města Petr Mottl.

V tuto chvíli není jistá žádná varianta, jak se bude k areálu přistupovat. Ve hře je i odkup areálu městem nebo jeho části, část může zvelebovat majitel ve spolupráci s městem, ale možné jsou i jiné varianty. To vše by měla ukázat právě zmiňovaná nezávislá studie. „Ukáže různé varianty i ekonomickou reálnost řešení, které jsou pro město výhodné a které ne. Proces běží a doufejme, že na konci bude smysluplné řešení, které budou chtít všechny strany,“ dodal starosta.