Jde o celostátní prestižní CAD soutěž v dovednostech používání digitálních technologií (2D kreslení technických výkresů, 3D modelování digitálních modelů za softwarové podpory produktů společnosti Autodesk) pro studenty 2., 3., 4. ročníků.

Studenti úspěšně reprezentovali školu ve třech kategoriích. „V kategorii 3D modelování bylo úkolem vymodelovat součásti a podsestavy pro rotační lopatkové čerpadlo podle výkresových podkladů, jednotlivé díly následně složit do výsledné sestavy a vytvořit výkresovou dokumentaci. Student čtvrtého ročníku Radek Housar prokázal skvělé dovednosti a umístil se ve velké konkurenci škol z celé republiky na vynikajícím druhém místě,“ uvedla učitelka školy Věra Andrlíková.

V kategorii 3D tisku se pracovalo ve dvoučlenných týmech. Úkolem soutěžících bylo navrhnout a na 3D tiskárně vytisknout spojovací díly pro stavbu mostní konstrukce. Sestavený most byl zatěžován závažím až do destrukce. Naši školu úspěšně reprezentoval student čtvrtého ročníku Dominik Dolp a získal 4. místo.

V kategorii 2D měli soutěžící nakreslit výrobní dokumentaci pro pneumatický rotační šestiválcový motor. Toto zadání dobře zvládl student třetího ročníku Oldřich Olšan a obsadil 7. místo.

„Studenti oboru strojírenství vzorně reprezentovali SPŠ Klatovy a prokázali vysokou úroveň získaných znalostí ve 2D kreslení i 3D modelování a dovedností 3D tisku s využitím programů firmy Autodesk ve verzích 2019. Všem soutěžícím studentům děkujeme za velmi úspěšnou reprezentaci školy a gratulujeme ke skvělým výsledkům v celostátní soutěži Autodesk Academia Design 2019,“ zhodnotila učitelka Petra Rubášová.

Oslavy 73. výročí osvobození v Klatovech
Oslavy osvobození budou pestré