Únikovými východy vycházeli vyučující i studenti, někteří museli být ze zakouřeného prostoru vyvedeni v maskách, někteří dokonce museli opustit budovu s pomocí automobilového žebříku. „Po úspěšné evakuaci hasiči odstartovali den ukázek požární techniky a hasičských přístrojů, policejní techniky a techniky záchranné zdravotnické služby. Součástí byl také blok přednášek o chování v krizových situacích, bezpečnosti a ochraně zdraví. Nechyběl blok o dopravní výchově a beseda se členy Policie ČR a Městské policie Sušice. Každá třída absolvovala svůj harmonogram besed a praktických ukázek. Kdo se odvážil, mohl si v tělocvičně vyzkoušet i svou kondici v rámci FIT testů," uvedla profesorka Libuše Chalupková.

Zahájení turistické sezony v Klatovech.
V Klatovech zahájili sezonu, náměstím zněli muzikály i Václav Noid Bárta

Celý den tak bylo na sušickém gymnáziu opravdu rušno. Cíl projektového dne? Chovat se bezpečně, neohrozit život svůj a umět pomoci druhému byl jistě naplněn. „Na druhou stranu jsme si uvědomili, že je potřeba se stále učit a pravidla a zásady bezpečnosti si nadále připomínat. Děkujeme všem složkám IZS za pomoc s organizací," uzavřela Chalupková.