Větší využití moderních prostředků výpočetní techniky a internetu pro vzdělávání je cílem nového projektu Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech.

Projekt E-learning – podpora vzdělávání na SŠZP Klatovy odstartoval 1. dubna letošního roku, končit bude 31. března roku 2012. V prvních třech měsících čeká školu vytvoření obecného standartu, který bude sloužit jako vzor pro další elektronické výukové materiály, jejichž tvorba bude náplní dalších třiceti měsíců.

Škola na projekt získala dotaci téměř 4,5 milionu korun od operačního programu EU Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

„V rámci projektu vzniknou řádově stovky internetových výukových aplikací z oblasti všeobecně vzdělávacích předmětů i odborných předmětů, které na škole vyučujeme. Na tvorbě materiálů se bude podílet zhruba třicet pedagogů, elektronické výukové materiály pak budou sloužit dvě stě padesáti studentům,“ vysvětlil ředitel školy Vladislav Smolík.

„Vytvořené standartizované výukové materiály budou moci žáci využívat po internetu. Pro studenty tak nebude problém doplnit si učivo z domova třeba při nemoci nebo když si látku nestihnou zapsat při hodině, přes internet budou moci dělat také úkoly. Počítačové výukové materiály samozřejmě nenahradí klasickou výuku, jsou jejím doplňkem a rozšířením. Díky projektu dá studentům k dispozici výukové materiály zhruba osmdesát procent vyučujících,“ popsal výhody, které studentům projekt přinese, manažer projektu Karel Rejthar.

V rámci projektu také škola investuje osm set tisíc korun do vybavení počítačové učebny výpočetní technikou a moderním nábytkem. „Bude to spíše studovna než klasická učebna. Studovna bude vybavena patnácti notebooky, chybět nebude ani interaktivní tabule. Bude to vlastně první část projektu, kterou žáci využijí, otevřena bude už od začátku příštího školního roku,“ doplnil Rejthar.

Po ukončení projektu dá výukové materiály škola k dispozici i dalším středním zemědělským školám.