Konkrétní návrhy, jak vyřešit hned několik afér, uslyší akademický senát právnické fakulty příští úterý. Otazníky tak stále visí nad plagiátorstvím dizertační práce proděkana Ivana Tomažiče. Vysvětlení, které poskytl proděkan Milan Kindl, že se jedná o podvrh, který byl podstrčen záměrně, aby se chytil udavač z fakulty, téměř nikdo nevěří. Redaktor Lidových novin Tomáš Němeček podal dokonce trestní oznámení pro podezření z porušení autorského zákona. Případem se zabývá policie.

Pětatřicet dizertačních prací z šedesáti navíc chybí úplně. Mezi nimi mají být práce bývalého náměstka policejního prezidenta Jana Brázdy, bývalého ministra vnitra Jana Rumla či diplomová práce Stanislava Grosse. Další závažný problém jsou sama přijímací řízení. Letos se bez něho na práva dostala celá pětina uchazečů. Přitom se jich sem hlásí kolem tří tisíc a přijata je pouhá šestina z nich.

Studenti vyzývají oba proděkany k rezignaci, akademický senát, aby odvolal děkana Jaroslava Zachariáše, a po rektorovi univerzity Josefu Průšovi požadují okamžité řešení situace.

„Sepsali jsme výzvu s výše uvedenými body, kterou mohou zájemci podepisovat v právnické knihovně,“ uvádí student čtvrtého ročníku PRF Martin Marek. Verzi, že Tomažičova plagiátorská práce je podvrh, nevěří a i v případě, že by tomu tak skutečně bylo, shledává konání vedení fakulty za otřesné. „Co kdyby s ní některý ze studentů pracoval a citoval z ní ve své diplomové práci? To ji pak může vzít a rovnou vyhodit. Tato verze je naopak ještě horší, než to, že by proděkan práci opsal,“ míní Marek.

Zapečetěnou práci má u sebe v současné době rektor. „Nevím, jestli je to plagiát. Práci tu mám z důvodu, aby se s ní nedělaly žádné machinace. Nepotvrdím ani odstoupení děkana, možné je všechno. Pokud ho já navrhnu a senát to neschválí, odvolaný nebude,“ vyjádřil se ve středu Průša.

Bude chtít vysvětlit, proč se na práva dostalo tolik studentů bez přijímacího řízení. Za velký nedostatek považuje i chybějící dizertační práce. „Od roku 2002 musí být v knihovně vždy jeden výtisk. Dal jsem pokyn na různá šetření, až bude hotové vyhodnocení, rád vám jej poskytnu,“ slíbil. Seznam prací, které chybí, prý veřejnosti nic neřekne, protože ´většina´ jmen není obecně známá.

Ani ostatní účastníci kauz nebyli ve středu sdílnější. „Můj i rektorův konkrétní návrh na řešení situace sdělíme až akademickému senátu i s termíny, do kdy se uskuteční,“ dodal děkan právnické fakulty Zachariáš.

Aféry fakulty

- Údajný plagiát dizertační práce proděkana Ivana Tomažiče

- Pětatřicet chybějících dizertačních prácí

- Velký počet studentů přijatých bez přijímacích zkoušek

- Sebrané akreditace ke třem doktorandským oborům

- Odvolání vedoucí katedry trestního práva Heleny Válkové kvůli kritice vedení fakulty. Válková už se na post vrátila