Další příležitost vyhrát až padesát tisíc korun mají studenti středních škol a gymnázií právě teď.

Projekt DOODPADU, který se od roku 2014 zaměřuje na osvětu v oblasti nakládání s odpadní vodou, vyhlásil již třetí ročník soutěže s podtitulem „To fakt nevyčistíš“. Úkolem soutěžících je vymyslet společenskou deskovou, karetní hru, případně herní aplikaci na téma Co do kanalizace nepatří. Hru mohou vyrobit, v případě elektronických herních aplikací detailně popsat a odevzdat do 17. února 2019.

Je ale potřeba se do poloviny prosince zaregistrovat na www.doodpadu.cz, protože na pozdější registrace nebude brán zřetel. Soutěž je určená třídním kolektivům a její pravidla i postup pro přihlášení najdou zájemci na webových stránkách projektu. „Jsme velice zvědaví na výsledek. Zatímco v předchozích ročnících soutěžící vytvářeli videa a grafiku, tentokrát jsme sáhli do úplně jiné oblasti. Věříme, a již jsme si mnohokrát ověřili, že jsou středoškoláci tvořiví a hraví, a jistě nás i tentokrát příjemně překvapí,“ řekl za organizátory Jan Tureček ze společnosti VODOSPOL s. r. o.

Dodal, že vítěz celorepublikového klání bude vyhlášen v březnu příštího roku při příležitosti Světového dne vody.