Žáci z klatovských škol uspěli v prvním ročníku celostátní soutěže Příběhy 20. století.

Soutěž pořádala sdružení Post Bellum a Pant. Zúčastnilo se jí takřka šest set soutěžících, kteří ve svém okolí hledali zajímavé příběhy pamětníků, s nimiž natočili rozhovor a jejichž příběhy zpracovali pro digitální archiv Paměti národa. Ty nejlepší soutěžící ve třech kategoriích (13–15 let, 16–18 let a dospělá veřejnost od 19 let) vybrala porota složená z předních českých historiků a novinářů. „Klatovsko slavilo úspěch v soutěži odborné veřejnosti, ve které rozhodovali přední historici a novináři," uvedla za pořadatele Alena Maixnerová.

Klatovští soutěžící byli zastoupeni v nejmladší kategorii, kde s příběhem faráře Jaroslava Karla uspěl Martin Flax ze Základní školy v Tolstého ulici v Klatovech. Za příběh faráře získal druhé místo. Karl byl za minulého režimu vězněn a byl zavřený například ve věznici v Leopoldově, kde měl jako spoluvězně budoucího komunistického prezidenta Gustáva Husáka, kterému zachránil život, když jej včas odstrčil od porouchaného stroje.

Páté místo získala Gabriela Krůsová z Gymnázia Jaroslava Vrchlického v Klatovech. Ta soutěžila s příběhem, který popisuje osudy její tety Marie Haisové. Ta například spolupracovala s Chartou 77 a přepisovala dokumenty, které nechávala dále kolovat mezi lidmi. Haisová v roce 1968 jen o příslovečný chlup unikla zatčení, když tehdejší ředitel Kozaku obdaroval příslušníky StB taškami a oni ji nechali být. Haisová totiž na xeroxu kopírovala protiokupační letáky. Byla nicméně sesazena z pracovní pozice a skončila ve vzorkovně Kozaku, kde balila vzorky do tehdejšího SSSR. „Do soutěže jsem se přihlásila v týmu společně se spolužačkou Adélou Královou," řekla Deníku Gabriela Krůsová.

Studenti se o soutěži dozvěděli náhodou. „Řekla mi o tom paní učitelka Kaňáková ve škole. Hned mě napadlo, že bych mohl napsat o panu Karlovi. Znám ho, chodím k němu na mše. Přes to, co prožil, je to nesmírně laskavý a skromný člověk. Jeho vyprávění bylo těžko přenositelným zážitkem," konstatoval Flax. „Chtěl bych se účastnit i dalšího ročníku, už jsem začal hledat další zajímavou osobnost," dodal Flax. Dívčí tým se o soutěži dozvěděl pouhý den před uzávěrkou soutěžních prací. „Řekla nám o tom teta. Za jedno odpoledne jsme spolu s Adélou stihly tetu vyzpovídat, příběh sepsat a zaslat jej do soutěže. To, že jsme se umístily na tak dobrém místě, je podle mě dobré," uvedla Gabriela Krůsová.