Je třeba zpracovat desítky tisíc metrů krychlových dřevní hmoty polomů. „Rámcovou dohodu pro lesnické činnosti na období let 2020 – 2022 na území NP a CHKO Šumava se Správou NP Šumava uzavřelo 74 dodavatelů,“ sdělil náměstek ředitele Správy NP Šumava (NPŠ) Jan Kozel. „Aktuální rámcová dohoda je platná do konce září 2022 s předpokládaným finančním objemem 294 351 222 korun. Minitendry vyhlašujeme především na zpracování nahodilých těžeb, ponechávání dříví k zetlení a prořezávky,“ dodal. NPŠ bude letos požadovat odkorňování dříví, aby ho mohl ponechat v lese k zetlení bez rizika výletu kůrovců. Odhad těžeb pro rok 2020 v zásahových oblastech je okolo 300 000 m3.

Ilustrační foto historických novin Šumavan.
Klatovské povídání z časů minulých 41