Vánoční stromečky u popelnic, kontejnerů ale i pod balkony obytných domů. Někde dokonce stromky zůstávají před domy nebo v městské zeleni. To je realita dnešních dnů. Každým ránem bývalých ozdob loňských Vánoc venku přibývá.

„Podle tradice má být stromeček v domácnosti do svátku Tří králů. Pak by se měl odstrojit,“ říká kronikářka Mochtína Hana Kantová.

„Každé ráno objíždějí město pracovníci technických služeb i odpadového hospodářství a vánoční stromečky od kontejnerů odklízí. Stromky z městské zeleně, kam je vyhodí nepoctivci, pak uklízí naši pracovníci. Máme štěpkovač, a tak se stromky nemáme žádné problémy,“ říká Peter Pošefka ze Správy městské zeleně Technických služeb města Klatovy.

„Lidé by vánoční stromečky měli umístit ke kontejnerům a nebo k popelnicím, odkud je budou pracovníci technických služeb svážet do sběrného dvora. V loňském květnu jsme si pořídili na jejich likvidaci nový štěpkovač, takže stromečky ekologicky zlikvidujeme,“ popisuje situaci v Nýrsku ředitel Technických služeb Zdeněk Holý.

Obden stromky z ulic svážejí také v Sušici. I zde by je lidé měli nechávat na dostupných místech.

„Ve středubude odstrojen od světelné výzdoby také vánoční strom na sušickém náměstí. Pracovníci Sušických lesů a služeb totiž zahajují odstraňování vánoční výzdoby. Znovu bude smotána a uložena do příštích Vánoc, kdy opět některé prvky obměníme a některé dokoupíme,“ říká ředitel Sušických lesů a služeb Václav Toman.

Větve ze stromu budou společně se stromečky zeštěpkovány, dřevo pak bude ekologicky spáleno v kotelně.

„Také výzdoba v Klatovech počínaje středou začne mizet z ulic města. I zde bude odstrojen strom na náměstí a rozřezán,“ informoval Peter Pošefka.
„Vánoční výzdoba města byla hezká. Je to určitě každoročně pěkné zpestření svátků. Škoda jen, že vandalové ničí vše, co jim přijde pod ruku,“ myslí si klatovská občanka Kateřina Urbánková.