V Nezdicích v Přeštickém okrese stala se vražda z lásky. „U muziky totiž vzplanula žárlivost jednoho synka naproti druhému, jenž u milenky byl šťastnější, a nemoha se jinak pomstíti, počkal si na milující, až šli domů, , a tu přepadnuv je, soka svého sochorem uhodil tak, že se mrtev svalil k zemi,“ popsal Šumavan s tím, že vrah byl poté předveden před soud. (1872)

Velmi vzácnou kořist se podařilo ulovit občanu J. F. na Týnci na Klatovsku. O 5. hodině ranní ho upoutal křik vrabců, a když vyhlédl z okna, uviděl na větvi hrušky nehybně sedícího ptáka neobyčejné velikosti, který „číhavé oko měl upřené na výlet budníku pro špačky“. Podle týdeník Šumavan nemohlo být pochyb o tom, že jde o ptáka dravého, neboť vrabci i špaček úzkostlivě létali kolem. J. F. proto uchopil ručnici, jen slabými koroptvími broky nabitou, a z okna spižírny na domnělého dravce vystřelil. Nevěřil pak vlastním očím, když na zem padl krásný tetřev. „Kdo to ví, jak těžko dopadnouti tetřeva, lesního to horáka, při bystrém jeho zraku a sluchu, nebude se nediviti tomuto neslýchanému lovu. Nepochybně namáhavým stěhovným letem uchvácený tetřev hledal útulku na osudné hrušce a zradou vrabců octnul se v náručí smrti,“ píše Šumavan. (1867)

Týdeník Šumavan v roce 1873 kritizoval, že ač je železniční spojení Plzně a Klatov velice žádoucí a že ač je stavba dráhy přes Plzeň a Klatovy až do Železné Rudy povolena, nebylo dosud ani rýčem hnuto. „Průmysl a obchod v Klatovech a celých jihozápadních Čechách, které žádná železniční trať neproniká, musí následkem toho hynouti, čím více jinde čilý ruch se vzmáhá,“ stýská si redakce a kritizuje trestuhodnou liknavost, jež ve věci panuje. (1873)

V Domažlicích byl koncem roku 1867 pozorován zajímavý vzduchový přelud neboli Fata morgana. Na obloze k jihovýchodu se náhle rozlilo žluté, silné světlo, v délce asi třiceti sáhů, což trvalo asi minutu. „Na to pak v několika minutách vystoupil zcela jasný obraz větší osady, kteraž byla v plamenech, přičemž bylo prý zřetelně k rozeznání, kterak z jednotlivých domů plameny vyšlehují,“ vylíčil týdeník Šumavan a dodal, že podobný úkaz byl rok předtím pozorován i na Klatovsku. (1867)

Regionální Šumavan si v roce 1872 utahoval z muže, který se časně ráno vydal do Kosmáčova na Klatovsku pro formana, který mu měl jet orat. „Když „prý“ k Lažánkám, spatřil „prý“ ohnivého muže, který místo rukou ploutve maje, vzduchem k němu plul. Našemu reku vstávaly vlasy na hlavě, smrtelný pot vyrazil mu na tváři, a bývalý husar a mladý teď ještě člověk dal se na útěk zpátky k domovu… Nebohý rek! Bezpochyby že měl ještě oči spánkem sevřené a tuť že měl na cestě nějaký strašný sen,“ napsal tehdy týdeník. (1872)