V Merklíně pozval 18letý mladík svoji milenku do lesa, kde ji usmrtil střelou do prsou. „Hrozného tohoto činu proto se dopustil, poněvadž matka jeho známosti jejich přísně bránila. Po spáchané vraždě udal se sám u c. k. soudu v Přešticích,“ konstatuje týdeník Šumavan. (1872)

Jistá žena ze Sušice dobývala na podzim brambory na poli a majíc žízeň, šla se napít k nedaleké studánce. Protože neměla nádobu, napila se ústy přímo z vodyu travnatého okraje. „Od té doby cítila v žaludku jakési tlačení, později, zvláště teď k jaru, znamenávala vždy z rána za lačného života, že jí něco vzhůru do krku leze. Aby to zapudila, napila se honem pokaždé vody, nebo i kousek chleba snědla, s tím pak polkla to vždy zase nazpět dolů,“ líčí týdeník Šumavan a dodává, že vše se vyjasnilo, když žena začala zvracet a vyšel z ní živý hlemýžď, veliký jako palec. Autor článku, který píše, že ho viděl na vlastní oči, došel k názoru, že ho žena spolkla jako malého šnečka při napití ze studánky a on jí v žaludku vyrostl. Každý by proto měl být při pití vody opatrný, varuje dobový tisk. (1867)

K smrti provazem odsouzena byla krajským soudem plzeňským dívka jménem Pechanová pro vraždu svého dítěte. „Nešťastnice vyznala se z hrozného činu svého, vypravujíc, že byla od rodičů z domu vyhnána. Po 15 dní živila prý sebe i dítě v lese kořínky, až konečně hroznou jsouc prý bídou sklíčena dítě v rybníku u Stříbra utopila,“ napsal týdeník Šumavan s tím, že vzhledem k okolnostem soud doporučí mocnáři, aby jí udělil milost. (1868)

Se začátkem jara roku 1867 se u obou vchodů do klatovského parku usadili flašinetáři. Pochvalu si ale nevysloužili, týdeník Šumavan článek o nich nazval Strašlivý koncert. „Uši návštěvníků utěšeného tohoto místa strašlivým koncertem nelítostně rozedírají, hrajíce ovšem každý svou, a jeden druhému navzdory. Při těchto vzdorech trpí ovšem nejvíce obecenstvo, a žádáme tedy co nejtklivěji policejní správu našeho města, aby čím dříve tím lépe nešvaře této přítrž učinila,“ žádal redaktor. (1867)

Jistý pastevec pozoroval u Čachrova na Šumavě rýti krtka. „Chtěje ho dopadnout, hůlkou rychle kopenec rozvalil. Kdo popíše překvapení pastevce, když na místě krtka množství malých stříbrných penízků odkryl. Jsou to peníze z doby Ferdinanda II. Nesoucí letopočet 1622,“ popsal týdeník Šumavan. (1867)